Wniosek o progi zwalniające wzór PDF DOC

17 

Progi zwalniające to sposób na fizyczne spowolnienie pojazdów w miejscach, w których wysoka prędkość stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych. Wniosek o progi zwalniające dotyczy najczęściej okolic szkół, przedszkoli czy osiedli prywatnych. Często jest sporządzany w odniesieniu do dróg, które ze względu na swój charakter i stan techniczny “zachęcają” do szybkiej jazdy.

Należy pamiętać, że każda osoba ma prawo wykorzystać wzór wniosku o progi zwalniające i złożyć go na ręce zarządcy danej drogi. Warto wiedzieć przy tym, że drogi dzielą się na gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, dlatego każdy odcinek może podlegać innemu podmiotowi. Najczęściej wniosek o progi zwalniające składa się jednak do urzędu miasta lub gminy. 

Jak uzasadnić wniosek o progi zwalniające? Przede wszystkim należy wykazać w nim, że ich montaż jest konieczny, aby zapewnić na drodze bezpieczeństwo. Można powołać się w tym celu między innymi na bliską odległość drogi od szkoły czy przedszkola. 

Gotowy wzór wniosku o progi zwalniające pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak napisać wniosek o progi zwalniające? Z perspektywy kierowców są one uciążliwe, ale dla osób poruszających się pieszo mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze – mowa oczywiście o progach zwalniających.

Kiedy na jezdni pojawia się tego typu infrastruktura, kierowcy zostają zmuszeni nie tylko do obniżenia prędkości jazdy, ale również do wyostrzenia swojej uwagi, co w niektórych okolicznościach może okazać się nawet czynnikiem ratującym życie. Jak złożyć wniosek o progi zwalniające?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o progi zwalniające, który pobierzesz u góry.

Jak załatwić progi zwalniające na drodze?

Wiele osób, zwłaszcza mieszkańców osiedli, zastanawia się, jak załatwić progi zwalniające. Jeśli zarządca drogi sam nie podjął decyzji o ich instalacji, na przykład na podstawie zgłoszeń dotyczących notorycznego przekraczania prędkości przez kierowców, doprowadzenie do montażu takich elementów wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o progi zwalniające? Pismo należy skierować do organu, który zarządza danym odcinkiem jezdni.

W przypadku progu zwalniającego na drodze gminnej lub powiatowej organem tym będzie starostwo. W przypadku miasta na prawach powiatu – prezydent miasta.

Czasami, zwłaszcza w przypadku większych miast, decyzyjny może być zarządca danej drogi, dlatego najlepiej jest skontaktować się z Wydziałem Infrastruktury i zapytać, do kogo należy kierować wniosek.

Co ważne, pismo do zarządu dróg o progi zwalniające może kierować każda osoba. Nie jest to bowiem przywilej osób z określonymi uprawnieniami. Korzystnie jest natomiast, zamiast wniosku przygotować petycję o progi zwalniające, czyli uzyskać poparcie większej liczby osób.

Im większa liczba mieszkańców podpisze się pod wnioskiem, tym większa szansa na zwrócenie uwagi na dany problem i zmotywowanie organów do podjęcia szybkich, konkretnych działań.

Jak napisać wniosek o próg zwalniający?

Wniosek o próg zwalniający najlepiej wnieść na piśmie. Dokument ma charakter formalny, dlatego warto sporządzić go zgodnie ze standardami przyjętymi dla pism urzędowych. Wniosek powinien uwzględniać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • zwrot do adresata,
 • dane wnioskodawcy,
 • treść ze wskazaniem, w którym miejscu ma znaleźć się próg zwalniający,
 • uzasadnienie prośby o instalację progu zwalniającego,
 • podpis wnioskodawcy lub wnioskodawców (jeśli lista jest długa, może przyjmować formę załącznika).

Pismo w sprawie progów zwalniających warto przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór wniosku o progi zwalniające.

Dokument trzeba uzupełnić wtedy odpowiednimi danymi, w tym zwłaszcza własną argumentacją i precyzyjnym określeniem miejsca montażu progów. Jak natomiast uzasadnić pismo o progi zwalniające?

Uzasadnienie wniosku o progi zwalniające

Wniosek o progi zwalniające powinien zostać odpowiednio uzasadniony, ponieważ takie elementy infrastruktury mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Podczas gdy rodzice małych dzieci czy osoby starsze mogą głosować „za” montażem progów, większość kierowców będzie im przeciwna.

Montaż progów zwalniających naraża właścicieli pojazdów na uszkodzenia w obrębie zawieszenia, jeśli nie zdążą dostosować swojej prędkości do przejazdu przez taki element.

Poza tym bardzo często po zainstalowaniu progów zwalniających osoby mieszkające przy drodze muszą zmagać się z większym hałasem – pisk opon hamującego samochodu, drgania wywołane przez przejazd dużych pojazdów. Co przemawia natomiast za montażem progów?

Przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się w obrębie danej drogi. Progi zmuszają kierowców do spokojniejszej jazdy, wyostrzają także ich uwagę. Nie bez powodu progi montuje się zatem między innymi na osiedlach mieszkaniowych, gdzie drogami przemieszcza się wiele małych dzieci, a także przy szkołach czy szpitalach.

Podstawowym argumentem przemawiającym za montażem progów będzie więc notoryczne przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców, czemu “sprzyja” odnowiona nawierzchnia czy prosty odcinek trasy.

Gdzie montuje się progi zwalniające?

Przed złożeniem wniosku o zamontowanie progu zwalniającego, warto poznać kilka zasad związanych z montażem takich elementów infrastruktury. Po pierwsze, zarządcy dróg najczęściej decydują się na zainstalowanie progów zwalniających w okolicach takich miejsc jak:

 • szpital,
 • szkoła,
 • przedszkole,
 • żłobek,
 • strefa ograniczenia prędkości,
 • strefa zamieszkania,
 • długie i proste ulice osiedlowe,
 • urzędy miast,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy gmin,
 • przychodnie,
 • bazary, targowiska i tym podobne, czyli we wszystkich miejscach, gdzie należy liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych.

Co ważne, jeśli chodzi o wymiary progu zwalniającego, to najistotniejsza jest ich wysokość, ponieważ próg ma jednocześnie spowalniać ruch, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa dla pieszych czy kierowców.

Jego wysokość nie może przekraczać zatem 10 cm. Poza tym nie wszędzie wolno jest zamontować progi zwalniające. Nie stosuje się ich między innymi tam, gdzie poruszają się autobusy komunikacji miejskiej.

Pasażerowie stojący w takim autobusie byliby bowiem narażeni na utratę równowagi w momencie przejazdu przez próg zwalniający, co mogłoby skutkować kontuzjami i urazami. Na takich drogach zamiast progów zwalniających stosuje się wyspy zwalniające – bezpieczniejsze dla autobusów, ale też dla rowerzystów.

Decyzja w sprawie wniosku o progi zwalniające

Decyzja w sprawie montażu progów zwalniających oraz rodzaju czy kształtu takiego elementu infrastruktury należy do zarządcy drogi. To zarządca – w oparciu o informacje uzyskane od specjalisty – zdecyduje o tym, jakie wymiary będzie miał taki element.

Próg spowalniający powinien bowiem skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drodze, a przy tym nie stanowić zagrożenia dla któregokolwiek z uczestników ruchu drogowego, w tym także dla kierowcy.

Warto mieć też na uwadze, że wniosek o progi zwalniające może zostać odrzucony, między innymi w przypadku, kiedy zarządca drogi wyczerpał już budżet przeznaczony na inwestycje w danym roku.

W takiej sytuacji wniosek najlepiej złożyć ponownie po uchwaleniu nowego budżetu na kolejny okres. Jeśli zaś samodzielnie składany wniosek nie przynosi rezultatu, najlepiej wystosować do tego organu petycję zbiorową.

Zasumowanie materiału

Zamontowanie progów zwalniających oznacza zainstalowanie specjalnych elementów na drodze, które mają na celu spowolnienie pojazdów poruszających się w obu kierunkach ulicy.

Progi zwalniające, zwane również leżankami, są zwykle stosowane w miejscach, gdzie chcemy ograniczyć prędkość pojazdów, na przykład w obszarach mieszkalnych, przy szkołach, w parkach czy na terenach o dużym ruchu pieszych.

Progi zwalniające są zazwyczaj wykonane z kombinacji betonu, asfaltu, plastiku lub gumy. Mają charakterystyczny profil, który wymusza od kierowców obniżenie prędkości pojazdu przed jego pokonaniem. Działają poprzez wywołanie efektu mechanicznego, który powoduje wstrząsy i dyskomfort dla osób jadących zbyt szybko, co skutkuje naturalnym obniżeniem prędkości pojazdu.

Główne cele montowania progów zwalniających to:

 1. Poprawa bezpieczeństwa: Progi zwalniające zmniejszają prędkość pojazdów, co z kolei ogranicza ryzyko wypadków i potencjalnych obrażeń w przypadku kolizji lub potrącenia pieszego.
 2. Ograniczenie dopuszczalnej prędkości: Wprowadzenie progów zwalniających ma na celu ograniczenie prędkości pojazdów na obszarach, gdzie jest to istotne ze względów bezpieczeństwa, hałasu lub ochrony środowiska.
 3. Wspieranie ruchu pieszych: Progi zwalniające poprawiają bezpieczeństwo pieszych, ułatwiając im przechodzenie przez jezdnię, gdyż zmniejszają prędkość pojazdów (szczególnie drogi osiedlowe w strefie zamieszkania).

Warto jednak pamiętać, że progów zwalniających nie należy montować w dowolnych miejscach, ponieważ mogą one wpłynąć na komfort jazdy i prowadzenia pojazdów.

Budowę progu zwalniającego należy potwierdzić analizą i oceną lokalnych warunków ruchu drogowego oraz potrzeb mieszkańców i użytkowników drogi, którą zlecić musi ZDM (Zarząd Dróg Miejskich) lub zarządca danego terenu.

Podstawa prawna: W sprawie zamontowania progów zwalniających należy przytoczyć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o progi zwalniające wzór PDF DOC”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-progi-zwalniajace-wzor-pdf-doc
Wniosek o progi zwalniające wzór PDF DOC
17