Wniosek o wykonanie chodnika – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Wniosek o wykonanie chodnika należy kierować do zarządcy drogi, którego obowiązkiem jest budowanie oraz utrzymywanie dróg i całej infrastruktury drogowej, czyli również chodników.

Za sfinansowanie takiej inwestycji odpowiada natomiast najczęściej budżet gminy lub miasta. Jak napisać wniosek o wykonanie chodnika i do kogo go zaadresować?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku w sprawie budowy chodnika przy drodze, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Do kogo kierować wniosek o budowę chodnika?

Jak zostało wspomniane, wniosek o budowę chodnika należy kierować do zarządcy danego odcinka drogi. Jego obowiązkiem jest bowiem wykonanie i utrzymanie dróg i całej infrastruktury drogowej, czyli także:

 • chodników,
 • sygnalizacji świetlnej,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak słupki czy zapory,
 • obiektów inżynierskich.

W Polsce istnieje pewien ustalony podział dróg, na drogi krajowe, w tym ekspresowe i autostrady, a także drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Za drogi krajowe odpowiedzialność bierze Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, za drogi wojewódzkie odpowiada zarząd województwa, natomiast za drogi powiatowe odpowiedzialność bierze zarząd powiatu.

Z kolei zarządcą dróg gminnych jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wyjątkiem od tej zasady są drogi w granicach miast na prawach powiatu – za drogi leżące w granicach miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent danego miasta.

Najczęściej wniosek mieszkańców o budowę chodnika dotyczył będzie drogi gminnej, czyli chodnika przy nowych osiedlach, czy też chodnika prowadzącego do daleko położonych gospodarstw na obrzeżach miasta. Pismo tego typu zazwyczaj adresuje się zatem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Jak napisać wniosek o budowę chodnika?

Pismo z prośbą o wykonanie chodnika jest wnioskiem formalnym, dlatego najlepiej przygotować je w oparciu o nasz sprawdzony wzór pisma o budowę chodnika, uwzględniający:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • nazwa podmiotu wnoszącego wniosek (imię i nazwisko, adres),
 • dane adresata (np. Starostwo Powiatowe),
 • odpowiedni tytuł (Pismo w sprawie chodnika przy drodze powiatowej),
 • treść z uzasadnieniem i wskazaniem odcinka drogi, którego dotyczy pismo,
 • podpis wnioskodawcy.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się również petycja w sprawie budowy chodnika, czyli wniosek podpisany przez dużą grupę mieszkańców, na przykład wszystkich mieszkańców danego osiedla. Petycja jest dokumentem o większej „wadze”. Wskazuje na to, jak istotny jest problem. Władzom trudniej jest więc taki wniosek w formie petycji odrzucić bez stosownego uzasadnienia.

Jednocześnie należy pamiętać, że gmina nie ma obowiązku wyrażenia zgody na prośbę mieszkańców. Jeśli nie dysponuje budżetem potrzebnym na taką inwestycję, może przełożyć ją na kolejny rok. 

Należy wiedzieć, że wniosek o budowę chodnika powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy ze względu na fakt, że anonimowe pisma można pozostawić bez rozpatrzenia. Tymczasem wniosek sporządzony prawidłowo – imienny – zobowiązuje gminę do udzielenia odpowiedzi na pismo, czyli również do ustosunkowania się do prośby wnioskodawcy w terminie maksymalnie 30 dni.

Jak uzasadnić wniosek o wykonanie chodnika?

Wykonanie chodnika oraz jego późniejsze utrzymanie to spory koszt dla budżetu władz samorządowych. W związku z tym argumenty za budową chodnika powinny zostać naprawdę starannie przemyślane i opracowane. W piśmie można wyjaśnić, że chodnik jest potrzebny z powodu:

 • zwiększonego ruchu przy danym odcinku drogi (ruchu pojazdów, pieszych, turystów w sezonie),
 • faktu, że drogą często samodzielnie  poruszają się dzieci, idące do szkoły i wracające ze szkoły do domu,
 • niebezpiecznych sytuacji, które miały miejsce na drodze, np. kierowcy wyprzedzający pieszych z dużą prędkością, przy jednoczesnym mijaniu samochodów jadących z naprzeciwka, ignorowanie ograniczeń prędkości przez kierowców, liczne wypadki z udziałem pieszych, 
 • faktu zgłaszania licznych incydentów policji. 

Wniosek może wskazywać zatem zarówno na aktualny stan drogi, na zdarzenia, do których dochodzi regularnie i do których może dojść z powodu braku chodnika, a także na skutki budowy takiego elementu, czyli pozytywne korzyści z wykonania chodnika, jak:

 • zwiększenie bezpieczeństwa,
 • ochrona zdrowia i życia, zwłaszcza młodych osób,
 • zwiększenia komfortu przemieszczania się danym odcinkiem drogi.

Jakie warunki musi spełniać chodnik?

Wniosek do zarządcy w sprawie chodnika może dotyczyć nie tylko jego budowy, ale również przebudowy, jeśli nie spełnia on określonych wymogów. Zgodnie z przepisami, chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie może być mniejsza niż 2 metry.

W przypadku remontu lub przebudowy dopuszcza się jednak miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 metra pod warunkiem, że jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.

Poza tym szerokość chodnika powinna zostać odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych element ten jest przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych takich jak słupy, drzewa, zjazdy, czy znaki drogowe.

Kto odpowiada za stan chodnika?

Inną kwestią jest wykonanie chodnika, a jeszcze inną jego utrzymanie. Zasadniczo, za utrzymanie chodnika odpowiada zarządca drogi (Gmina. Starosta). Zgodnie z przepisami, na zarządcy drogi spoczywa między innymi obowiązek utrzymania nawierzchni chodników w należytym stanie, co ma związek z zapewnieniem bezpieczeństwa jego użytkownikom.

Jednocześnie należy wiedzieć, że podmiotem odpowiedzialnym za stan chodnika w zakresie jego odśnieżania, usuwania błota pośniegowego, a także posypywania solą, czy piaskiem może być również właściciel posesji lub jej administrator, np. wspólnota mieszkaniowa. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zasada ta nie obowiązuje, jeśli na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drodze?

Wniosek o wykonanie chodnika wiąże się z chęcią zwiększenia bezpieczeństwa na danym odcinku drogi. Nie jest to jednak jedyny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców w ruchu drogowym. W zależności od sytuacji wpływ na bezpieczeństwo może mieć także:

 • stan nawierzchni,
 • widoczność na drodze,
 • przepisy obowiązujące na danym odcinku, zwłaszcza te dotyczące dopuszczalnej prędkości jazdy.

Jeśli problemem jest droga pełna dziur i kolein, które samochody omijają, jednocześnie nie zwracając uwagi na pieszych idących poboczem, warto złożyć pismo o naprawę drogi. Jeżeli za zagrożenie odpowiada brak widoczności lub brak oświetlenia, wskazany będzie wniosek o montaż lustra drogowego lub wniosek o instalację oświetlenia przy ulicy.

Z kolei w przypadku, kiedy droga została niedawno utwardzona lub wyremontowana, chodnik spełnia wszystkie wymogi, a pojazdy bardzo szybko poruszają się po danym odcinku, przez co nadal stanowią zagrożenie dla pieszych, najlepszym rozwiązaniem może okazać się wniosek o próg zwalniający, który fizycznie zmusi kierowców do ograniczenia prędkości jazdy.

1 opinia dla Wniosek o wykonanie chodnika – wzór

 1. Mieczysław Goblewski

  dokument mogę polecić, druk do uzupełnienia

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wykonanie-budowe-chodnika-wzor
Wniosek o wykonanie chodnika - wzór
17