Umowa dzierżawy – wzór ogólny

17 

Umowa dzierżawy reguluje stosunek prawny polegający na korzystaniu przez dzierżawcę z rzeczy lub prawa przynoszących pożytki w zamian za czynsz na rzecz wydzierżawiającego.

Zatem dzierżawa to umowa między właścicielem nieruchomości lub rzeczy a dzierżawcą, na mocy której dzierżawca otrzymuje prawo do korzystania z nieruchomości lub rzeczy w zamian za opłatę. Dzierżawa może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, takich jak ziemia, domy, mieszkania, magazyny, sklepy, a także sprzętu i maszyn.

W ramach umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty ustalonej opłaty za korzystanie z nieruchomości lub urządzenia oraz do przestrzegania określonych warunków i zasad wynikających z umowy. Dzierżawa może być zawarta na określony czas lub na czas nieokreślony, a także może być przedmiotem negocjacji między stronami umowy.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy dzierżawy – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Charakterystyka dzierżawy

W świetle art. 693 § 1. Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Forma umowy

Umowę dzierżawy można zawrzeć w formie:

  • pisemnej,
  • aktu notarialnego,
  • z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  • z datą pewną.

Przepisy dopuszczają też możliwość zawarcia jej w formie ustnej lub dorozumianej – z pewnymi jednak wyjątkami.

Co zawrzeć w umowie dzierżawy?

Umowa ma przede wszystkim obejmować zobowiązania stron – wydzierżawiającego do oddania przedmiotu dzierżawy do używania i pobierania pożytków oraz dzierżawcy – do uiszczania czynszu.

W piśmie powinny się znaleźć:

  • określenie stron umowy,
  • dokładny opis przedmiotu umowy wraz z określeniem jego przeznaczenia,
  • czas trwania umowy,
  • określenie wysokości czynszu oraz sposobu i terminu jego zapłaty,
  • ewentualnie wskazanie innych zobowiązań,
  • podpisy stron.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa dzierżawy – wzór ogólny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-dzierzawy-wzor-ogolny
Umowa dzierżawy - wzór ogólny
17