Ustosunkowanie się do pozwu o alimenty – wzór

17 

Jak napisać ustosunkowanie się do pozwu o alimenty? Po otrzymaniu odpisu pozwu o alimenty pozwany powinien przygotować odpowiedź na pozew, w której zajmie stanowisko procesowe i określi, czy zgadza się z pozwem, czy nie.

Zignorowanie takiego pisma może sprawić, że sąd wyda wyrok zaoczny, uznając roszczenia powoda. Ustosunkowanie się do pozwu o alimenty pozwala natomiast zakwestionować zasadność pozwu lub żądaną kwotę świadczenia alimentacyjnego.

Jeśli więc pozwany nie zgadza się w jakimkolwiek stopniu z powodem, powinien sporządzić merytoryczną odpowiedź na pozew o alimenty. Jak ją napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew alimentacyjny, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czy odpowiedź na pozew o alimenty jest obowiązkowa?

Odpowiedź na pozew o alimenty jest obowiązkowa – jeśli pozwany nie przygotuje takiej odpowiedzi, sąd wyda wyrok zaoczny, tj. uwzględni pozew w całości i zasądzi alimenty zgodnie z treścią pozwu.

O obowiązku udzielenia odpowiedzi na pozew o alimenty pozwany powinien zostać poinformowany przez sąd. Sąd wskaże również termin na przygotowanie odpowiedzi na pozew, który nie powinien być krótszy niż 2 tygodnie. Odpowiedź na pozew wniesiona po tym terminie zostanie zwrócona.

Jednak obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew o alimenty nie warto traktować jako przymusu.

Sporządzenie takiego pisma to dla pozwanego szansa, aby przedstawić swoje stanowisko w sprawie, czyli nie tylko bronić się przed obowiązkiem alimentacji (jeśli alimenty nie należą się powodowi), ale również negocjować ich ewentualną wysokość.

Należy uważać przy tym na druki typu „darmowy wzór odpowiedzi na pozew o alimenty”, ponieważ każda sprawa o alimenty jest inna, a odpowiedź na pozew musi uwzględniać wszystkie wymagane elementy, pamiętając jednocześnie o wymogach formalnych.

Odpowiedź na pozew o alimenty z żądaniem oddalenia powództwa

Przykładowa odpowiedź na pozew o alimenty może stanowić akceptację żądań powoda lub wręcz przeciwnie – zawierać żądanie oddalenia powództwa w części lub w całości.

Nie wystarczy jednak, żeby osoba, która nie chce płacić alimentów, wniosła do sądu o oddalenie pozwu. Jeśli istnieją przesłanki uzasadniające takie roszczenie, sąd zobowiąże pozwanego do płacenia takiego świadczenia.

O uchylenie obowiązku alimentacyjnego można wnosić tylko w przypadku, kiedy alimenty nie należą się powodowi. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zatem w odpowiedzi na pozew można żądać oddalenia powództwa, jeśli majątek dziecka jest wystarczający, aby to mogło samodzielnie się utrzymać. Dochody z majątku to między innymi dochody ze spadku, czy z czynszu najmu nieruchomości należącej do dziecka. 

Inne przypadki, kiedy możliwe jest oddalenie pozwu o alimenty to:

 • zaprzeczenie ojcostwa na podstawie prawomocnego wyroku,
 • znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej pozwanego – brak możliwości łożenia na utrzymanie dziecka,
 • usamodzielnienie się dziecka – np. gdy pełnoletnie dziecko podjęło pracę.

O oddalenie powództwa w sprawie alimentów może wnioskować również ojciec dziecka pełnoletniego, które nie kontynuuje nauki i nie szuka pracy, a także dziecka, które co prawda studiuje, ale nie przykłada się do nauki, oblewa egzaminy i powtarza semestry.

Są to bowiem sytuacje, kiedy dorosłe dziecko nie stara się osiągnąć samodzielności finansowej. 

Nie można natomiast żądać w odpowiedzi na pozew oddalenia powództwa w przypadku, kiedy dorosłe dziecko kontynuuje naukę na studiach (i faktycznie się do niej przykłada) lub gdy dorosłe dziecko nie może podjąć pracy z powodu niepełnosprawności czy złego stanu zdrowia. 

Odpowiedź na pozew o alimenty z żądaniem obniżenia wysokości świadczenia

Odpowiedź na pozew o alimenty może sprowadzać się do żądania oddalenia pozwu w części – konkretnie do oddalenia pozwu w zakresie wysokości żądanych alimentów przez przedstawicieli ustawowych, czyli np. matkę dziecka.

Pozwany ma prawo wykazać, że żądana kwota jest zbyt wysoka. Warto pamiętać bowiem, że wysokość alimentów to wypadkowa usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości finansowych zobowiązanego. 

Do wyliczenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka wykorzystuje się kosztorys, który uwzględnia między innymi:

 • koszt utrzymania mieszkania,
 • koszt zakupu żywności,
 • koszty leczenia,
 • koszty związane z edukacją,
 • koszty zakupu odzieży, obuwia, kosmetyków,
 • a także koszty związane z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych.

Potrzeby uprawnionego do alimentów zmieniają się wraz z wiekiem, dlatego w przyszłości pozwany może przygotowywać również odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów.

Niemniej jednak należy pamiętać, że wpływ na wysokość świadczenia ma też sytuacja materialna zobowiązanego do alimentacji.

W odpowiedzi na pozew może on wykazać, że:

 • stracił pracę,
 • ciężko choruje i utrzymuje się z zasiłków,
 • założył nową rodzinę i utrzymuje kolejne dzieci, i tak dalej. 

Czy można odpowiedzieć na odpowiedź na pozew?

Warto pamiętać, że powód również może ustosunkować się do odpowiedzi na pozew przygotowanej przez pozwanego. Najczęściej będzie to odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów czy odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów.

W takim piśmie powód musi przeciwstawić się argumentom pozwanego, wykazując odpowiednio do sytuacji, dlaczego świadczenie należy się uprawnionemu oraz dlaczego żądana kwota alimentów jest uzasadniona. 

Jakie elementy musi zawierać odpowiedź na pozew o alimenty?

Odpowiedź na pozew o alimenty powinna zawierać elementy charakterystyczne dla każdego pisma procesowego. Oznacza to, że niezbędne są w niej następujące informacje:

 • oznaczenie sądu, 
 • dane pozwanego
 • oznaczenie rodzaju pisma, 
 • osnowę wniosku wraz z dowodami, na podstawie których strona opiera swój wniosek,
 • podpis strony, pełnomocnika albo jej przedstawiciela ustawowego,
 • wymienienie załączników.

Treść odpowiedzi na pozew uzależniona jest od sytuacji i stanowiska pozwanego. Warto pamiętać jednak, że zawsze musi to być treść merytoryczna, w której każdy argument zostanie poparty odpowiednim materiałem dowodowym.

Kiedy więc pozwany wnosi o oddalenie pozwu z powodu usamodzielnienia się uprawnionego, do odpowiedzi powinien dołączyć na przykład kopię jego umowy o pracę czy zaświadczenia o zarobkach. 

Słowem podsumowania

Po otrzymaniu pozwu – obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew alimentacyjny jest obowiązkowy, a zakres świadczeń alimentacyjnych, czyli ich wysokość, zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów.

Jeśli więc nie zgadzasz się z roszczeniem matki dziecka co do płacenia alimentów na dziecko, lub chcesz zmniejszyć wysokość comiesięcznych alimentów, przygotuj odpowiedź na pozew, ustosunkowując się do treści pozwu o alimenty.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi (zakupisz go u góry), który spełnia wszystkie formalne wymogi wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego.

W odpowiedzi na pozew najważniejsze będzie uzasadnienie i wskazanie faktów poprzez wskazanie dowodu, który odeprze pozew o alimenty. Czyli można np. powołać się na pełnoletność dziecka, dołączając jako dowód jego akt urodzenia.

Wniesienie odpowiedzi na pozew o alimenty czy też podwyższenia alimentów naprawdę przynosi efekty i warto z tej szansy, jaką dał nam ustawodawca – skorzystać!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ustosunkowanie się do pozwu o alimenty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ustosunkowanie-sie-do-pozwu-o-alimenty-wzor-przyklad
Ustosunkowanie się do pozwu o alimenty - wzór
17