Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela – wzór

17 

Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy, pracodawca musi w szerokim zakresie informować pracowników o warunkach zatrudnienia. Informację należy przekazać również nauczycielowi – na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór informacji o warunkach zatrudnienia nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy musi zawierać informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela?

Ponieważ po zmianie przepisów informacja o warunkach zatrudnienia jest bardzo rozbudowana, warto przygotować taki dokument w oparciu o nasz sprawdzony wzór informacji o warunkach zatrudnienia nauczyciela, obejmujący:

 • informacje o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • informacje o obowiązującym dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • informacje o przysługujących przerwach w pracy,
 • informacje o przysługującym dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • informacje o pracy w godzinach nadliczbowych,
 • informacje o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • informację o zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • informacje o innych niż uzgodnione w umowie przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • informacje o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, 
 • informacje o obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, 
 • informacje o prawie pracownika do szkoleń, 
 • informacje o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, 
 • informacje o terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, o porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy – jeśli brak jest regulaminu pracy.

Kiedy przekazać nauczycielowi informację o warunkach zatrudnienia?

Zgodnie z przepisami, dyrektor ma obowiązek doręczyć informację o warunkach zatrudnienia w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy lub niezwłocznie, ale nie później niż w dniu, w którym ma zastosowanie:

 • zmiana warunków zatrudnienia, 
 • objęcie układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym.
informacja-o-warunkach-zatrudnienia-nauczyciela-wzor
Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela - wzór
17