Zwolnienie dyscyplinarne za porzucenie pracy – wzór

17 

Porzucenie pracy, czyli odejście z pracy z dnia na dzień, bez wypowiedzenia umowy o pracę stanowi podstawę zwolnienia dyscyplinarnego pracownika.

Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, musi nastąpić na piśmie, określać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy i zawierać pouczenie o możliwości odwołania się pracownika do właściwego sądu pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne za porzucenie pracy to nie jedyna forma ukarania pracownika, który nagle przestaje przychodzić do pracy. Należy wiedzieć, że jeśli takim postępowaniem pracownik naraził pracodawcę na szkodę, to ten ma prawo ubiegać się również o wypłatę odszkodowania za poniesione straty. 

Pracodawca powinien pamiętać również o dwóch innych zasadach. Po pierwsze, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi nastąpić po upływie maksymalnie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniających wypowiedzenie umowy.

Po drugie, przed wręczeniem pracownikowi dyscyplinarki, pracodawca musi zasięgnąć opinii organizacji związkowej działającej w ramach zakładu pracy, która chroni interesy pracowników.

Możesz nabyć gotowy do wypełnienia wzór zwolnienia dyscyplinarnego za porzucenie pracy, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zwolnienie dyscyplinarne za porzucenie pracy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwolnienie-dyscyplinarne-za-porzucenie-pracy-wzor
Zwolnienie dyscyplinarne za porzucenie pracy - wzór
17