Zwolnienie dyscyplinarne za niestawienie się do pracy – wzór

17 

Pracownik ma obowiązek świadczenia pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Oznacza to, że powinien pojawiać się w zakładzie pracy w dniach i godzinach ustalonych przez pracodawcę.  Niestawienie się do pracy, czyli nieobecność nieusprawiedliwiona stanowi podstawę ukarania pracownika – karą upomnienia, nagana za niestawienie się do pracy, a w skrajnych przypadkach zwolnienia z pracy.

Możesz nabyć gotowy do wypełnienia wzór zwolnienia dyscyplinarnego za niestawienie się do pracy, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Zwolnienie dyscyplinarne za niestawienie się do pracy jest uzasadnione w przypadku, kiedy takie nieobecności nieusprawiedliwione powtarzają się często, przez co narażają firmę na straty. O zwolnieniu dyscyplinarnym można mówić bowiem wtedy, kiedy spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki – wina pracownika, naruszenie obowiązków pracowniczych i narażenie zakładu pracy na szkodę. 

Niestawienie się do pracy to nie tylko naruszenie obowiązków wobec pracodawcy, ale również przyczyna dezorganizacji pracy w całym zakładzie. Może zdarzyć się zatem, że już jedna nieusprawiedliwiona nieobecność będzie stanowiła podstawę ukarania pracownika.

Natomiast zwolnienie dyscyplinarne za niestawienie się do pracy, czyli wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym, to najsurowszy wymiar kary, który można zastosować w przypadku notorycznych nieobecności nieusprawiedliwionych. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zwolnienie dyscyplinarne za niestawienie się do pracy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwolnienie-dyscyplinarne-za-niestawienie-sie-do-pracy-wzor
Zwolnienie dyscyplinarne za niestawienie się do pracy - wzór
17