Uchwała zgromadzenia wspólników – wzór

17 

Jak napisać uchwałę zgromadzenia wspólników? Istotne decyzje dotyczące spółki są – co do zasady – podejmowane podczas zgromadzeń wspólników za pośrednictwem stosownych uchwał.

Podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników wymagają także takie kwestie jak m.in.: zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, przeznaczenie zysku do podziału, a także rozwiązanie, podział lub przekształcenie spółki.

Zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał bez zgromadzenia wspólników, tylko jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte lub jednomyślnie zgodzą się na przeprowadzenie pisemnego głosowania (uchwała musi wówczas zostać podjęta wymaganą większością głosów).

Każde zgromadzenie – niezależnie od typu – wymaga wcześniejszego zwołania, tj. wysłania zaproszeń wszystkim wspólnikom co najmniej 2 tygodnie naprzód. Warto mieć na uwadze, iż nieprawidłowe zwołanie zgromadzenia wspólników spółki może stanowić przesłankę do złożenia powództwa sądowego o stwierdzenie nieważności uchwały, która została podjęta w jego trakcie.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego dokumentu, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały zgromadzenia wspólników, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

W przepisie art. 228 KSH ustawodawca zawarł katalog spraw wymagających uchwały wspólników (może on zostać poszerzony w umowie spółki). Należą do niego:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;
 • zwrot dopłat.

Uchwała zgromadzenia wspólników co do zasady zawiera następujące elementy:

 • numer uchwały;
 • data dzienna;
 • oznaczenie spółki;
 • wskazanie przedmiotu uchwały;
 • informacja o decyzji podjętej w drodze uchwały;
 • wskazanie sposobu podjęcia uchwały (wymaganą większością / jednogłośnie);
 • podanie dnia, z którym uchwała wchodzi w życie;
 • popisy wszystkich wspólników.

Dokument należy zaprotokołować do księgi protokołów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała zgromadzenia wspólników – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-zgromadzenia-wspolnikow-wzor
Uchwała zgromadzenia wspólników - wzór
17