Księga protokołów Sp. z o.o. – wzór

17 

Jak sporządzić księgę protokołów sp. z o.o.? Przepisy nakładają na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek prowadzenia księgi protokołów. Mianem takim określa się zbiór wszystkich uchwał podejmowanych przez spółkę.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały zgromadzenia wspólników powinny być protokołowane. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

Do protokołu trzeba dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników, listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pełnomocnictwa do uczestnictwa w zgromadzeniu lub do wykonywania prawa głosu, a także ewentualne zgody wspólników na odbycie zgromadzenia poza siedzibą spółki.

Dokument wymaga podpisania przez wszystkich wspólników lub co najmniej przez przewodniczącego i protokolanta.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego dokumentu, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór księgi protokołów, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Protokół uchwały zostaje wpisany do księgi protokołów, którą należy prowadzić przez cały okres działania spółki – od założenia aż po likwidację. Czynność ta należy do kompetencji zarządu spółki. Przepisy nie regulują przy tym kwestii formy takiej księgi – może ona przybrać formę najwygodniejszą dla spółki, np. teczki czy segregatora. Powinna ona po prostu stanowić chronologicznie uporządkowany zbiór wszystkich podjętych uchwał.

Zgodnie z art. 248 księgę protokołów mają prawo przeglądać wszyscy wspólnicy. Co więcej, mogą oni żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. Księga protokołów w spółce z o.o ma kluczowe znaczenie przy stwierdzaniu nieprawidłowości zwołania zgromadzenia lub podejrzenia nieważności podjętej przez udziałowców uchwały.

Choć przepisy nie wspominają o sankcjach grożących za niedopełnienie obowiązku prowadzenia księgi protokołów, to warto pamiętać, iż takie zaniechanie stanowi potencjalną przyczynę szkody dla spółki. Ta natomiast może być podstawą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez wspólników.

Podobne:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Księga protokołów Sp. z o.o. – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ksiega-protokolow-sp-z-o-o-wzor
Księga protokołów Sp. z o.o. - wzór
17