Wzór prośby rodziców o bierzmowanie

17 

Prośba rodziców o bierzmowanie może zostać skierowana do proboszcza lokalnej parafii, a także do samego biskupa, który udziela tego sakramentu. Pismo z prośbą o bierzmowanie jest jednocześnie prośbą o inicjację chrześcijańską dla młodzieży, która przyjęła wcześniej sakrament chrztu i pierwszej komunii.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór prośby rodziców o bierzmowanie – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak napisać prośbę o bierzmowanie do biskupa?

Rodzice sporządzający pismo z prośbą o bierzmowanie skierowane do biskupa, muszą pamiętać o stosowaniu odpowiednich zwrotów wyrażających szacunek. Na piśmie oraz w mowie do biskupa należy zwracać się „Wasza Ekscelencjo” lub „Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie”.

Sama prośba o bierzmowanie powinna wskazywać na fakt, że młodzież jest gotowa przyjąć ten sakrament i dopełnić inicjacji chrześcijańskiej. W treści listu do biskupa można odnieść się do faktu przyjęcia przez dzieci chrztu świętego oraz do chęci dopełnienia u nich darów otrzymanych przy tym sakramencie.

Zasadniczo, prośba o bierzmowanie do biskupa jest prośbą o sprawowanie Eucharystii i udzielenie błogosławieństwa. Ze względu na fakt, że pismo do biskupa jest stosunkowo trudne do samodzielnego opracowania, zachęcamy, aby napisać je w oparciu o nasz wzór prośby rodziców o bierzmowanie.

Jak napisać prośbę o bierzmowanie do proboszcza?

Przed sakramentem bierzmowania dorosły uczeń lub rodzice uczniów niepełnoletnich mogą być zobowiązani do wystosowania pisemnej prośby o bierzmowanie do proboszcza. W takim dokumencie należy uwzględnić:

  • oznaczenie odpowiedniej parafii,
  • dane osobowe proboszcza,
  • prośbę o przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
  • oświadczenie o byciu ochrzczonym,
  • oświadczenie o przyjęciu komunii świętej,
  • uzasadnienie prośby,
  • zobowiązanie, między innymi do systematycznego uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do bierzmowania, czy w niedzielnej mszy.

Przykładowa prośba rodziców o bierzmowanie powinna zostać umotywowana chęcią prowadzenia chrześcijańskiego życia pod kierownictwem kościoła oraz chęcią młodzieży do stania się dojrzałymi chrześcijanami. 

wzor-prosby-rodzicow-o-bierzmowanie
Wzór prośby rodziców o bierzmowanie
17