Opinia katechety do Bierzmowania – wzór

17 

W wielu parafiach możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania uzależnia się od opinii katechety, która może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Jeśli katecheta sprzeciwia się dopuszczeniu danej osoby do bierzmowania, powinien określić przyczyny swojego sprzeciwu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór opinii katechety do bierzmowania – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak powinna wyglądać opinia katechety do bierzmowania?

Opinia katechety dotyczy ucznia, który chce przystąpić do bierzmowania. W takim dokumencie należy wskazać zatem dane osobowe dziecka oraz określić, czy katecheta wyraża zgodę na bierzmowanie, czy sprzeciwia się przystąpieniu ucznia do sakramentu.

Wyrażenie zgody nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia, natomiast sprzeciw powinien być uzasadniony, na przykład:

 • faktem wypisania się z religii,
 • notorycznym przeszkadzaniem w prowadzeniu zajęć,
 • lekceważeniem katechezy,
 • negatywną oceną z religii,
 • wyrażaniem poglądów sprzecznych z nauczaniem kościoła.

Swoją opinię katecheta może przygotować, używając opracowany przez nas wzór opinii katechety do bierzmowania. 

Na jakiej podstawie sporządza się opinię katechety do bierzmowania?

Ocena katechety do bierzmowania może być zarówno uproszczona, jak i bardziej rozbudowana. Opisowy charakter ma zazwyczaj opinia o uczniu dla wychowawcy lub rodzica. Zdarza się jednak, że i proboszcz prosi katechetę o bardziej szczegółową opinię o dziecku.

W takiej sytuacji pod uwagę należy wziąć:

 • udział ucznia w zajęciach,
 • poziom opanowania wiedzy i umiejętności (na podstawie programu katechezy),
 • znajomość podstawowych pojęć religijnych,
 • prowadzenie notatek przez ucznia,
 • aktywny udział w zajęciach,
 • postawę, która powinna wyrażać szacunek do miejsc, czy przedmiotów religijnych,
 • umiejętność samodzielnego objaśniania opanowanego materiału,
 • udział w życiu parafii.

Pozytywna będzie zatem opinia o dziecku, które aktywnie uczestniczy w katechezie, ma dobre oceny, a także bierze udział w nabożeństwach. Przykładowa opinia katechety do bierzmowania może zawierać również zastrzeżenia co do znaczenia których, ostateczną decyzję podejmie proboszcz danej parafii. 

opinia-katechety-do-bierzmowania-wzor
Opinia katechety do Bierzmowania - wzór
17