Kategoria:

Prawo karne
Czym jest dozór policji? Zgodnie z art. 275 Kodeksu postępowania karnego tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji. Oddany pod dozór policji ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu,...
Read More
Co warto wiedzieć, aby skutecznie bronić się w sprawie, w której „usiłuje się” pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej za usiłowanie popełnienia przestępstwa np. rozboju, kradzieży itp.? Usiłowanie popełnienia przestępstwa Usiłowanie ma miejsce wtedy, gdy osoba mająca zamiar popełnienia przestępstwa bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. O usiłowaniu dokonania przestępstwa, jako odrębnej kategorii,...
Read More
Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie przypadku przeprowadzenia w postępowaniu karnym dowodu z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego w celu ustalenia, czy napis na dokumencie został sporządzony przez oskarżonego. Zdarzają się bowiem w postępowaniu karnym sytuacje, w których dla potwierdzenia lub wykluczenia tego, czy podejrzany lub oskarżony popełnił dane przestępstwo konieczne jest porównanie pisma znajdującego się...
Read More
Polska prasa informowała niedawno o nakazaniu przez kanadyjski sąd opublikowania na portalu Facebook wyroku skazującego parę małżeńską na kary pozbawienia wolności za niewłaściwą opiekę nad dzieckiem skutkującą jego śmiercią. Podanie wyroku skazującego kanadyjskiego sądu do publicznej wiadomości było podyktowane aktywnym podważaniem przez skazanych na Facebooku zasadności prowadzenia przeciwko nim postępowania, a jednocześnie było umotywowane społeczną...
Read More
Spis treści: Najpierw wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku karnegoZakres wniosku czyli o co można wnosić?Uzasadnienie wyroku karnego na formularzu a brak możliwości odniesienia się do zarzutów apelacjiWykonanie wcześniejszej kary i zatarcie skazania a ponowne prowadzenie w stanie nietrzeźwościZarzuty apelacyjne karne nawet w uzasadnieniu, a sąd i tak powinien nie do nich odnieśćUniewinnienie, gdy...
Read More
Zgodnie z art.  192a  Kodeksu postępowania karnego w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla...
Read More
Bezwzględne przyczyny odwoławcze – czyli takie uchybienia, które sąd odwoławczy powinien uwzględnić z urzędu niezależnie od granic środka zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu tych uchybień na treść orzeczenia. Innymi słowy, organ odwoławczy ma obowiązek badać czy nie wystąpiły poniższe uchybienia, bez względu na to, czy zostały podniesione przez odwołującego się – w apelacji czy w zażaleniu,...
Read More
Większość osób nie do końca jeszcze rozumie, że w wyroku orzekającym rozwód są ma obowiązek zdecydować o kilku innych jeszcze kwestiach, oprócz samego rozwodu, w tym o alimentach na dziecko lub dzieci, bez względu na stanowisko rozwodzących się małżonków i bez względu na ustalone już alimenty w wyroku czy ugodzie zapadłej wcześniej w sprawie przed...
Read More
1 2 3 4