Kategoria:

Koszty sądowe / Zwolnienie / Adwokat z urzędu
Kim jest adwokat? Adwokat świadczy pomoc prawną, czyli udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza i ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne, w szczególności występuje w sprawach karnych jako obrońca najpierw podejrzanego, następnie oskarżonego, lub jako pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub subsydiarnego). W sprawach cywilnych, rodzinnych, pracy i administracyjnych...
Read More
Wysokość kosztów postępowania cywilnego to jeden z głównych czynników wpływających na decyzję o wniesieniu pozwu, apelacji czy wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego W jaki sposób można zapłacić opłatę sądową? W obecnie obowiązujących przepisach przewidziano trzy sposoby zapłaty opłaty sądowej w sprawie cywilnej: w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów odpowiedniego sądu; w formie wpłaty gotówkowej...
Read More
Czy oskarżony ma prawo żądać zwrotu kosztów procesu w wypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania? Kto jest zobowiązany do zwrócenia mu poniesionych kosztów procesu? Ile wynoszą koszty procesu karnego? W dzisiejszym wpisie odpowiemy na pytania dotyczące odpowiedzialności oskarżonego za koszty procesu karnego. Do kosztów procesu należą opłaty oraz poniesione przez Skarb Państwa wydatki, a także uzasadnione...
Read More
Większość osób nie do końca jeszcze rozumie, że w wyroku orzekającym rozwód są ma obowiązek zdecydować o kilku innych jeszcze kwestiach, oprócz samego rozwodu, w tym o alimentach na dziecko lub dzieci, bez względu na stanowisko rozwodzących się małżonków i bez względu na ustalone już alimenty w wyroku czy ugodzie zapadłej wcześniej w sprawie przed...
Read More