Wymagania edukacyjne klasa 2

17 

Uczeń klasy drugiej powinien otrzymać promocję do klasy 3 automatycznie bez względu na swoje wyniki w nauce. Niemniej jednak dziecko, które ma poradzić sobie na kolejnym etapie edukacyjnym, musi posiadać pewien zakres elementarnej wiedzy i umiejętności. Jak wyglądają więc wymagania edukacyjne w klasie 2?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wymagań edukacyjnych dla klasy 2 – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie wymagania edukacyjne wyszczególnia się w klasie 2?

Lista wymagań edukacyjnych dla klasy 2 podzielona jest na kilka dziedzin, które obejmują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Wyszczególnia się przede wszystkim:

 • edukację polonistyczną,
 • edukację matematyczną,
 • edukację społeczno-przyrodniczą,
 • edukację plastyczno-techniczną,
 • edukację muzyczną,
 • zajęcia komputerowe,
 • wychowanie fizyczne i higienę osobistą. 

Uczeń, który ma awansować do klasy 3, musi dysponować odpowiednią wiedzą na temat otaczającego go świata. Powinien być też samodzielny, świadomy zagrożeń oraz własnego wpływu na swoje zdrowie i otoczenie, w tym także na środowisko.

Chociaż nie bez znaczenia pozostają jego umiejętności z zakresu muzyki, plastyki czy techniki (np. umiejętność gry na instrumentach, poczucie rytmu, chęć do wykonywania prac plastycznych), to najistotniejszy wydaje się poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i języka polskiego. Bez podstaw dziecko nie poradzi sobie bowiem na kolejnym etapie edukacyjnym.

Wymagania z edukacji polonistycznej w klasie 2

Jeśli chodzi o wymagania edukacyjne dla klas 1-3 edukację polonistyczną dzielimy na:

 • umiejętność pisania,
 • umiejętność słuchania,
 • umiejętność czytania,
 • wiedzę z zakresu gramatyki,
 • wiedzę z zakresu ortografii i interpunkcji. 

Przykładowe wymagania klasa 2 w tej dziedzinie wyglądają więc następująco:

 • uczeń umie zabierać głos w klasie,
 • uczeń uczestniczy w rozmowach na określone tematy,
 • uczeń wypowiada się na różne tematy,
 • uczeń umie zadawać pytania, 
 • uczeń wypowiada się na temat słuchanego tekstu,
 • uczeń rozumie tekst mówiony i czytany,
 • uczeń tworzy wypowiedzi kilkuzdaniowe,
 • uczeń rozpoznaje litery,
 • uczeń poprawnie artykułuje głoski,
 • uczeń czyta cicho ze zrozumieniem,
 • uczeń rozumie znaczenie czytanych wyrazów i zdań, a także sens całego tekstu,
 • uczeń pisze czytelnie, łącząc litery,
 • uczeń zapisuje wyrazy i zdania,
 • uczeń przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstów,
 • uczeń potrafi tworzyć własne teksty,
 • uczeń dzieli wyrazy na głoski i sylaby, itd.

Wymagania z zakresu edukacji matematycznej dla ucznia klasy 2

Uczeń, który kończy klasę 2 szkoły podstawowej powinien dysponować także odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej. Przykładowe wymagania z matematyki to:

 • rozumienie i poprawne używanie wyrazów typu: przed, za, prawo, lewo,
 • porządkowanie przedmiotów według jednej cechy,
 • tworzenie zbiorów według ustalonej zasady,
 • grupowanie przedmiotów,
 • liczenie do 100,
 • rozkładanie liczb na składniki,
 • rysowanie figur symetrycznych,
 • porównywanie liczb słownie i z użyciem znaków: <, >, =,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie do 100,
 • analizowanie treści zadań tekstowych,
 • układanie zadań tekstowych do formuły, ilustracji,
 • podawanie z pamięci iloczynów i ilorazów do 50.
wymagania-edukacyjne-klasa-2-przyklad-pdf-doc
Wymagania edukacyjne klasa 2
17