Śródroczna ocena opisowa klasa 3 – PRZYKŁADY

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać śródroczną ocenę opisową dla klasy 3? Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy 3 jest przygotowywana po zakończeniu pierwszego semestru nauki. W ramach takiej oceny pedagog wskazuje tak zwane mocne i słabe strony ucznia.

Ocena pełni przede wszystkim rolę informacyjną – dla dziecka i jego rodziców. Pozwala zatem już na etapie edukacji wczesnoszkolnej podjąć próbę rozwiązania problemów, z którymi mierzy się uczeń. Jak powinna wyglądać przykładowa ocena opisowa śródroczna?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór śródrocznej oceny opisowej ucznia klasy 3, którą pobierzesz poniżej:

Opis
Opinie (1)

Ocena opisowa śródroczna w przepisach

Ocenę śródroczną (i roczną) nauczyciel klasy 1-3 sporządza na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Wskazany akt prawny definiuje ocenę opisową jako ocenę poziomu i postępów dziecka w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności, które określa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Co to oznacza w praktyce?

Ocena opisowa śródroczna i roczna to rozbudowana informacja na temat procesu uczenia się i efektów tego procesu. Ma ona określać między innymi to, jak dziecko funkcjonuje w szkole, jakie zdobyło umiejętności i wiedzę, jak rozwija się pod kątem psychicznym, społecznym, emocjonalnym czy artystycznym.

W praktyce ocena opisowa śródroczna klasa 3 to nic innego jak opis uzdolnień i zainteresowań dziecka, jego postępów w nauce, a także problemów, z jakimi mierzy się na co dzień.

Co ważne, ocena opisowa powinna zawierać także wskazówki dla dziecka i rodzica, dzięki którym mały uczeń będzie w stanie wyeliminować popełniane błędy. Wskazówki te pedagog formułuje w oparciu o analizę problemów dziecka, a także z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości. 

W dużym skrócie można przyjąć, że przykładowa ocena opisowa klasa 3 składa się z następujących informacji:

 • co dziecko potrafi (jakie umiejętności opanowało),
 • z czym dziecko ma problemy (co sprawia mu trudności),
 • jakie działania należy podjąć, aby postępy dziecka w nauce były lepsze.

Jak napisać ocenę śródroczną dla ucznia klasy 3?

Ocena opisowa śródroczna dla 3-klasisty jest oceną indywidualną. Można jednak przygotować ją w oparciu o nasz wzór przykładowej oceny opisowej dla klasy 3, dostosowując dokument do zgromadzonych informacji.

Ocenę opisową ucznia sporządza się bowiem w oparciu o obserwację dziecka i analizę popełnianych przez ucznia błędów. 

Opisowa ocenę można podzielić na następujące elementy:

 • ocena poziomu edukacji polonistycznej (czytanie, pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, wypowiadanie się),
 • ocena poziomu edukacji matematycznej (liczenie, zadania tekstowe),
 • ocena poziomu edukacji plastycznej,
 • ocena poziomu edukacji muzycznej,
 • ocena poziomu edukacji społecznej i przyrodniczej
 • ocena poziomu opanowania języka obcego,
 • ocena z zajęć technicznych, komputerowych, wychowania fizycznego,
 • ocena rozwoju emocjonalnego, społecznego i psychicznego (cechy charakteru, relacje z rówieśnikami).

O czym należy napisać zatem w ocenie śródrocznej ucznia klasy 3? W zależności od ogólnej oceny ucznia, która może być między innymi wzorowa, poprawna czy negatywna, nauczyciel może opisać dziecko następującymi sformułowaniami:

 • uczeń jest punktualny,
 • uczeń zna i respektuje zasady panujące w szkole,
 • uczeń kulturalnie odnosi się do innych uczniów i nauczycieli,
 • uczeń prezentuje postawę godną naśladowania,
 • uczeń jest aktywny na zajęciach,
 • uczeń dba o mienie szkoły, własne i innych uczniów,
 • uczeń dba o swoją i cudzą własność,
 • uczeń charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej 

lub

 • uczeń spóźnia się do szkoły, 
 • uczeń wymaga dodatkowej motywacji, 
 • uczeń czasami się spóźnia,
 • uczeń pracuje niesystematycznie,
 • uczeń nie stosuje zwrotów grzecznościowych,
 • uczeń powinien lepiej przygotowywać się do zajęć, 
 • uczeń często popada w konflikty, 
 • uczeń nie szanuje mienia szkoły,
 • uczeń jest agresywny, 
 • uczeń lekceważy obowiązki szkolne, 
 • uczeń cechuje się niską kulturą osobistą,
 • uczeń niszczy mienie szkoły i innych uczniów,
 • uczeń używa wulgarnych słów,
 • uczeń dostarcza negatywnych wzorców zachowania,
 • uczeń nie przestrzega norm i reguł.

1 opinia dla Śródroczna ocena opisowa klasa 3 – PRZYKŁADY

 1. Maja Felczyk

  Pozytyw! dziękuję i pozdrawiam!

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za pozytywny komentarz, zapraszamy do ponownego skorzystania z naszej oferty.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

srodroczna-ocena-opisowa-klasa-3-przyklady-wzor
Śródroczna ocena opisowa klasa 3 - PRZYKŁADY
17