Wymagania edukacyjne klasa 3

17 

Uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej oceniani są opisowo, na podstawie stopnia opanowania wymagań edukacyjnych. Zasadniczo, promocję do kolejnej klasy uczeń edukacji wczesnoszkolnej otrzymuje automatycznie. Musi jednak posiadać elementarną wiedzę i podstawowe umiejętności, aby poradzić sobie na kolejnym etapie nauczania. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wymagań edukacyjnych dla klasy 3 – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czego dotyczą wymagania edukacyjne klasa 3?

Wymagania edukacyjne klasa 3 obejmują kilka aspektów nauczania na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Jest to przede wszystkim wiedza polonistyczna i matematyczna, a także:

 • edukacja muzyczna,
 • edukacja plastyczno-techniczna,
 • edukacja społeczno-przyrodnicza,
 • zajęcia komputerowe,
 • wychowanie fizyczne i higiena osobista. 

Dziecko w klasie 3 szkoły podstawowej powinno posługiwać się poprawnie podstawowymi przyborami plastycznymi, musi znać zasady bezpiecznego korzystania z komputera, a także rozumieć pojęcie ekologii. Bez takich podstaw uczeń nie powinien awansować do klasy 4. szkoły podstawowej. Najistotniejsza jest jednak jego wiedza i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki.

Warto wspomnieć, że podstawa programowa jest dostosowana do przeciętnych możliwości ucznia, dzięki czemu każde dziecko powinno być w stanie ją opanować. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach może dojść do sytuacji, w której uczeń nie otrzyma awansu do klasy programowo wyższej – kiedy nie rokuje na powodzenie z powodu swoich zaległości.

Wymagania z edukacji polonistycznej dla klasy 3

Kończąc klasę 3 szkoły podstawowej, uczeń powinien w stopniu zadowalającym opanować kluczowe umiejętności i wiedzę z języka polskiego. Wymagania edukacyjne z tego zakresu dzieli się na:

 • umiejętność czytania,
 • umiejętność pisania,
 • umiejętność słuchania,
 • wiedzę z gramatyki,
 • wiedzę z ortografii i interpunkcji. 

Przykładowe wymagania edukacyjne klasa 3 język polski kształtują się następująco:

 • słuchanie wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów ze zrozumieniem,
 • słuchanie z uwagą czytanych tekstów,
 • swobodne wypowiadanie się w uporządkowanej formie,
 • nadawanie tytułów obrazkom,
 • wykorzystywanie bogatego zasobu słownictwa, 
 • płynne czytanie, 
 • czytanie w skupieniu po cichu,
 • stosowanie pauz, zmiany intonacji i siły głosu,
 • recytowanie wierszy,
 • układanie tekstów twórczych,
 • czytelne pisanie,
 • sprawdzanie i poprawianie napisanego tekstu,
 • samodzielne pisanie ogłoszenia, notatki, zaproszenia, listu,
 • porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej,
 • rozróżnianie poznanych części mowy, itd.

Wymagania z zakresu edukacji matematycznej w klasie 3

Aby awansować do klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń powinien opanować podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z matematyki. Wśród kluczowych wymagań edukacyjnych z tego przedmiotu wymienia się:

 • sprawne dodawanie i odejmowanie do 100, 
 • mnożenie liczb dwucyfrowych przez 2,
 • mnożenie i dzielenie w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia,
 • odczytywanie i zapisywanie liczb od 0 do 1000,
 • analizowanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych,
 • układanie łamigłówek matematycznych,
 • mierzenie obwodów figur geometrycznych,
 • odczytywanie godzin na zegarze, 
 • wykonywanie obliczeń zegarowych, kalendarzowych, pieniężnych,
 • dzielenie na 2 i 4, itd. 
wymagania-edukacyjne-klasa-3-przyklad-pdf-doc
Wymagania edukacyjne klasa 3
17