Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu „KEN” przykład

17 

Medal „KEN” to polskie odznaczenie resortowe, które jest przyznawane za zasługi w działalności edukacyjnej. Uzasadnienie wniosku o nadanie tego medalu powinno zawierać szczegółowe informacje na temat osiągnięć i wkładu kandydata w rozwój edukacji oraz promowanie wartości edukacyjnych.

Wniosek Medal Komisji Edukacji Narodowej powinien zawierać opis konkretnych działań, projektów, inicjatyw czy osiągnięć, które kandydat przeprowadził lub osiągnął w obszarze edukacji. Może to być na przykład innowacyjne podejście do nauczania, wkład w rozwój programów edukacyjnych, praca naukowa w dziedzinie pedagogiki, aktywność społeczna na rzecz edukacji, czy promowanie wartości edukacyjnych w społeczności lokalnej.

Uzasadnienie powinno być kompleksowe i zawierać konkretne przykłady, które potwierdzają zasługi kandydata oraz ich istotny wpływ na rozwój edukacji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego uzasadnienia, przygotowaliśmy kilka przykładowych uzasadnień, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie:

  • działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • twórczości dla dzieci i młodzieży
  • oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Medal KEN wręczany jest wraz z legitymacją stwierdzającą jego nadanie:

medal KEN
medal KEN

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. 2000 nr 99 poz. 1073) – § 1, § 5 ust. 1

Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu "KEN" przykład
Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu "KEN" przykład
17