Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu wzór

17 

Jak napisać wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu? O przedawnieniu mandatu za brak biletu można mówić dopiero po upływie jednego roku od dnia, do którego mandat należało opłacić.

Jeśli w tym okresie wierzyciel nie podjął żadnych kroków celem wyegzekwowania należności, dłużnik może uchylić się od obowiązku zapłaty.

Jak prawidłowo napisać wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy przedawnia się mandat za brak biletu?

Wiele osób chcących uniknąć płacenia mandatu szuka odpowiedzi na pytanie “po jakim czasie przedawnia się mandat za brak biletu?”. Warto wiedzieć więc, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, mandat za brak biletu będzie przedawniał się na podstawie art. 77 tego aktu prawnego, w brzmieniu:

(…)roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

Oznacza to, że odpowiedź na pytanie, po jakim czasie przedawnia się mandat ZTM, MPK czy każdy inny bilet za przejazdy komunikacją publiczną brzmi: jeden rok.

Należy pamiętać jednak, że aby można było mówić o przedawnieniu, wierzyciel nie może podjąć żadnych kroków w celu przerwania biegu przedawnienia. Natomiast bieg przedawnienia zostaje przerwany, kiedy wierzyciel występuje do dłużnika z nakazem zapłaty czy też składa w danej sprawie pozew do sądu.

Ważniejsze pytanie brzmi: czy można liczyć na przedawnienie mandatu ZTM? Większość operatorów transportu korzysta dzisiaj ze sprawnych systemów teleinformatycznych, dlatego mało prawdopodobne jest, że jakikolwiek mandat za brak biletu ulegnie przedawnieniu.

Mimo to warto pamiętać o tym terminie na wypadek otrzymania nakazu zapłaty za mandat, który już się przedawnił.

Czy warto złożyć wniosek o przedawnienie mandatu?

Przedawnienie roszczenia daje dłużnikowi prawo uchylenia się od obowiązku zapłaty. Nie oznacza to jednak, że przedawniony mandat po prostu znika. Wierzyciel może domagać się zapłaty nawet po upływie roku od wyznaczonej daty – sąd odrzuci ewentualny pozew w tej sprawie ze względu na przedawnienie roszczenia.

Jeśli jednak dłużnik chce zadbać o całkowite rozwiązanie kwestii mandatu, może złożyć wniosek o jego przedawnienie do swojego wierzyciela. Pismo warto przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przedawnienie mandatu za brak biletu.

Dokument sprawdza się również w sytuacji, kiedy wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty zaległego, przedawnionego już mandatu na piśmie.

Odwołanie od mandatu za brak biletu

Należy wiedzieć, że oprócz wniosku o przedawnienie mandatu, dłużnik może złożyć również odwołanie od mandatu za brak biletu. W tym celu powinien sprawdzić:

 • wysokość mandatu i podstawę jego wystawienia,
 • kto wystawił mandat i czy miał do tego kompetencje.

Jeśli mandat wystawiony został za jazdę bez biletu, czyli na podstawie regulaminu przejazdu komunikacją miejską, należy upewnić się, czy w dniu wystawiania mandatu regulamin ten był wolny od błędów i aktualny. Jeżeli nie, stanowi to podstawę unieważnienia mandatu.

W podobny sposób można podważyć też zasadność ustalonej wysokości mandatu. Mandaty powinny być ustalane na podstawie tabel opłat, zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym. Unieważnić można też bilet wystawiony przez osobę, której kompetencje da się podważyć.

Jeśli jedna z tych sytuacji miała miejsce, mandat może okazać się nieważny. Zatem zanim dłużnik zapłaci mandat lub odpowie na nakaz zapłaty, powinien sprawdzić, czy nie został on wystawiony przez pomyłkę lub, czy nie stanowi oszustwa.

Kiedy można skutecznie odwołać się od mandatu za brak biletu?

Odwołanie od mandatu za brak biletu będzie skuteczne przede wszystkim wtedy, kiedy pasażer nie okazał biletu w trakcie kontroli, ale faktycznie zapłacił za przejazd.

Do takiej sytuacji może dojść na przykład wtedy, kiedy po wykupieniu biletu miesięcznego, pasażer nie zabierze go ze sobą, lecz zostawi w domu lub gdy zakupi bilet papierowy, ale w momencie kontroli nie będzie mógł znaleźć go na przykład w torbie czy plecaku.

Sytuacje te łączy jedno – pasażer jest w stanie wykazać, że zapłacił za bilet. Jeśli faktycznie go kupił, może skutecznie odwołać się od wystawionego mandatu. W tym celu powinien sporządzić odpowiednie pismo i dołączyć do niego kopię ważnego biletu.

Odwołanie należy przygotować w terminie 7 dni.

Pismo powinno uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane przewoźnika,
 • dane pasażera składającego odwołanie,
 • dane mandatu – numer, seria,
 • powód odwołania,
 • opis zdarzenia z punktu widzenia ukaranego, uzasadniający odwołanie od mandatu,
 • dane na temat pojazdu, w którym otrzymano mandat.

W podobny sposób można odwołać się także od mandatu za brak dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych. Jeśli pasażer w momencie ukarania był uprawniony do zniżek, ale nie miał przy sobie na przykład legitymacji studenckiej, może odwołać się od mandatu, przesyłając wraz z odwołaniem kopię ważnego dokumentu.

Co jeśli sprawa trafi do sądu?

Wiele osób obawia się, że sprawa niezapłaconego mandatu za brak biletu zakończy się postępowaniem sądowym. Przewoźnicy również liczą na to, że ich pasażerowie w obawie przed skierowaniem sprawy do sądu, będą opłacać mandaty w terminie.

Tymczasem warto pamiętać, że skierowanie sprawy niezapłaconego mandatu za brak biletu do sądu nie oznacza, że od mandatu nie można się już odwołać.

Jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie i sąd nakaże dłużnikowi uregulować dług, konieczne będzie opłacenie mandatu – wraz z odsetkami lub kosztami sądowymi – w przeciwnym razie dojdzie do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Wcześniej jednak osoba ukarana otrzyma pismo z sądu (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym) i już w odpowiedzi na to pismo będzie mogła wyrazić swój sprzeciw, czyli napisać, że:

 • mandat uległ przedawnieniu,
 • mandat został wystawiony niezgodnie z prawem.

Oczywiście, z tego rozwiązania może skorzystać osoba, która jest w stanie przedstawić dowody potwierdzające takie stwierdzenia.

Podsumowując, mandat za brak biletu warto opłacić w terminie, jeśli został wystawiony zgodnie z przepisami. W takim przypadku próby uniknięcia konieczności jego uregulowania nie mają sensu.

Jeśli jednak mandat został wystawiony niesłusznie, uległ przedawnieniu lub można odwołać się od niego z konkretnych powodów, korzystniej będzie odwołać się lub złożyć wniosek o przedawnienie.

Zsumowanie informacji

Wniosek o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu to dokument, który składa się w odpowiednich instytucjach (np. sądzie, urzędzie miasta) w celu złożenia wniosku o przedawnienie sprawy dotyczącej nieważnego biletu komunikacji miejskiej lub innych podobnych wykroczeń.

Głównym argumentem w takim wniosku jest upływ czasu (termin przedawnienia), który jest określony przez przepisy prawa jako okres, po którym możliwe jest przedawnienie roszczeń, natomiast termin przedawnienia różni się w zależności od rodzaju przewinienia. Warto też pamiętać, że wiele czynności przerywa bieg przedawnienia!

Wniosek o przedawnienie mandatu może być złożony przez osobę, która została ukarana mandatem za brak biletu.

Podstawa prawna: Prawo przewozowe.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu wzór
17