Wzór odwołania od mandatu za parkowanie

17 

Jak napisać odwołanie od mandatu za parkowanie? Mandat za parkowanie może nałożyć na kierowcę policja lub straż miejska. Dotyczy to jednak kar wymierzonych za złamanie przepisów, czyli między innymi za postój w miejscu niedozwolonym.

Inną kwestią jest tak zwany mandat za parking, czyli mandat za nieuiszczenie opłaty parkingowej lub za brak biletu parkingowego. Jak złożyć odwołanie od mandatu w obu tych przypadkach?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od mandatu za parkowanie, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy mandat za parkowanie dotyczy złamania przepisów?

Pierwszy wzór odwołania od mandatu za parkowanie dotyczy mandatów za naruszenie zakazu parkowania. Zakazy dotyczące parkowania pojazdów określają przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego parkować nie wolno między innymi na trawnikach, w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a także na chodnikach w sposób, który uniemożliwia pieszym swobodne przemieszczanie się.

Istnieje wiele innych zakazów, nakazów i wytycznych dotyczących prawidłowego parkowania. Za ich nieprzestrzeganie kierowca może zostać ukarany grzywną, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń.

Mandat za złe parkowanie kierowcy przyznaje policja lub straż miejska, a o otrzymaniu takiej kary kierowca może dowiedzieć się osobiście lub po otrzymaniu stosownego pisma (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu maksymalnie 90 dni).

W treści takiego pisma kierowca znajdzie informacje dotyczące wysokości mandatu oraz wykroczenia, którego się dopuścił. Pismo powinno informować także o możliwości odrzucenia mandatu.

Jak napisać odwołanie od mandatu za parkowanie? Kierowca może odwołać się od mandatu za złe parkowanie, jeśli uważa, że został ukarany niesłusznie, czyli że nie złamał przepisów.

W tym celu w ciągu 7 dni powinien sporządzić odpowiednie pismo, w którym uwzględni:

  • datę i numer mandatu,
  • dane podmiotu, który wystawił mandat,
  • dane pojazdu, którego mandat dotyczy,
  • swoje dane osobowe,
  • prośbę o uchylenie mandatu,
  • uzasadnienie odwołania.

Co ważne, odwołanie od mandatu za nieprawidłowe parkowanie rozpatrywać będzie sąd. Na posiedzeniu sądu obecny może być przedstawiciel organu, który nałożył karę na kierowcę i sam kierowca.

Mandat za parking

Reklamacja mandatu za parkowanie (np. Apcoa) to kwestia zupełnie inna niż odwołanie od mandatu za naruszenie przepisów prawa drogowego. W przypadku mandatu za parking kara wymierzana jest bowiem nie na podstawie przepisów, ale na podstawie regulaminów.

Taką karę może otrzymać kierowca, który nie wykupił biletu w strefie płatnego parkowania czy też na parkingu prywatnym, na przykład pod sklepem.

Mandat za parking nakłada na kierowcę zarządca drogi, na przykład urząd miasta czy gminy, ewentualnie podmiot prywatny. Zatem odwołanie od mandatu za parking składane będzie do firmy czy instytucji, która zarządza danym parkingiem.

Warto wyjaśnić też, że tak zwany mandat za brak biletu parkingowego to tak naprawdę opłata administracyjna, czyli opłata dodatkowa za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania – kara za nieuprawnione korzystanie z drogi publicznej.

Zatem nieopłacenie takiego postoju nie jest wykroczeniem, jak ma to miejsce w przypadku postoju na trawniku czy chodniku.

Stawki kar za nieopłacenie postoju w strefie płatnej są różne w zależności od tego, jak ustala je rada gminy czy rada miejska. Wysokość takiej opłaty nie może przekroczyć jednak 10% minimalnego wynagrodzenia.

Ponieważ kara za brak biletu parkingowego ma inny charakter niż mandat przyznany przez policję lub straż miejską, inaczej wygląda też odwołanie od mandatu za brak biletu parkingowego.

Tutaj procedurę reguluje regulamin, który określa zarówno wysokość opłat, jak i sposób ich uiszczania. Aby odwołać się od mandatu za brak biletu, trzeba sprawdzić, kto zarządza danym parkingiem i do tej instytucji lub firmy skierować swoje odwołanie.

Kiedy i jak można odwołać się od mandatu parkingowego?

Odwołanie od mandatu parkingowego ( np. https://jakwyjsczdlugow.pl/forum/apcoa-odwolanie-wzor-czy-placic-pdf-doc/) będzie uzasadnione w kilku przypadkach. Po pierwsze, od mandatu można odwołać się wtedy, kiedy kierowca kupił bilet, ale nie pozostawił go za szybą pojazdu lub gdy bilet na przykład spadł na podłogę i był niewidoczny dla kontrolerów. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Opłatę dodatkową pobiera się za nieuiszczenie opłaty, a nie za nieumieszczenie w określonym miejscu dowodu jej dokonania

Zatem jeśli kierowca posiada opłacony bilet, ważny w momencie przeprowadzania kontroli, może skutecznie odwołać się od kary. Podobnie będzie w przypadku parkingów prywatnych pod sklepami.

Z reguły są one darmowe dla klientów przez określony czas, na przykład 2 godziny. Jeśli więc kierowca nie kupił biletu, ale posiada paragon ze sklepu (z odpowiedniej godziny), również może liczyć na skuteczne odwołanie się od kary.

Odwołanie od biletu za parkowanie należy wnieść w terminie 7 dni, zarówno w przypadku opłaty administracyjnej nałożonej przez radę gminy/miasta, jak i w przypadku kary wymierzonej przez firmę prywatną.

W treści dokumentu trzeba podać:

  • dane składającego odwołanie,
  • dane pojazdu,
  • numer sprawy umieszczony w wezwaniu do zapłaty,
  • opis okoliczności zdarzenia, czyli uzasadnienie odwołania.

Do pisma dołącza się również dowody, czyli między innymi kopię biletu parkingowego czy kopię paragonu ze sklepu. Odwołanie od otrzymanego mandatu można przesłać pocztą, a niekiedy również drogą elektroniczną.

Odpowiednie dane i adres do wysyłki powinny znajdować się zarówno na samym mandacie, jak i na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na danym parkingu.

Czy warto odwołać się od kary za brak biletu parkingowego?

Wysokość kary za brak biletu określana jest indywidualnie przez firmy, radę gminy czy radę miejską. Oznacza to, że w różnych miejscach w kraju taki mandat może mieć zupełnie inną wysokość, choć zwykle waha się w przedziale od 50 do 200 zł.

Inaczej jest w przypadku mandatów za złe parkowanie – tutaj wysokość mandatów określają przepisy, zatem kwoty te są takie same dla kierowców w całym kraju.

Od mandatu przyznanego niesłusznie zawsze warto się odwołać, ponieważ czynność ta nic nie kosztuje. Jeśli podmiot odrzuci odwołanie od otrzymanego mandatu, sprawę można skierować do sądu lub ostatecznie mandat zapłacić, aby uniknąć postępowania egzekucyjnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór odwołania od mandatu za parkowanie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-odwolania-od-mandatu-za-parkowanie-pdf-doc
Wzór odwołania od mandatu za parkowanie
17