Odwołanie od mandatu MPK – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak prawidłowo napisać odwołanie od mandatu MPK? Przejazd komunikacją miejską może odbywać się na podstawie wykupionego ważnego biletu papierowego – czasowego, jednoprzejazdowego – lub okresowego. W pierwszym przypadku pasażera obowiązuje konieczność skasowania biletu i przestrzegania zasad dotyczących czasu przejazdu.

W drugim przypadku należy pilnować, aby karta biletu okresowego została „doładowana” na kolejny okres w odpowiednim terminie. Za niedopełnienie tych obowiązków pasażerowi grozi mandat. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku nieposiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.

Czy można złożyć odwołanie od mandatu MPK, aby uniknąć konieczności zapłaty kary? Oczywiście, że tak! Dla ułatwienia Ci sporządzenia stosownego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania od mandatu za brak biletu MPK, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Czym jest mandat za brak biletu?

Mandat za brak biletu nie jest mandatem karnym czy karą administracyjną. Oficjalnie nosi miano opłaty mandatowej, ale dotyczy naruszenia obowiązków pasażera, związanych z zawarciem umowy z przewoźnikiem. Korzystając z komunikacji miejskiej, pasażer zawiera umowę o świadczenie usługi. Jeśli nie płaci za nią, jest to naruszenie warunków umowy.

Warto wiedzieć, że mandatu za brak ważnego biletu można nie przyjąć w momencie wystawienia go przez kontrolerów. Ci mają jednak prawo domagać się udzielenia im wielu informacji dotyczących tożsamości pasażera. Ukarany musi takich informacji udzielić – w przeciwnym razie kontroler może wezwać policję, która wylegitymuje osobę odmawiającą współpracy.

Natomiast posiadając dane osobowe pasażera, firma transportowa będzie w stanie podjąć działania, które doprowadzą do uiszczenia mandatu, nawet jeśli będzie to oznaczało konieczność wystąpienia na drogę sądową.

Inną istotną informacją jest fakt, że mandat za brak biletu, który jest opłatą cywilną, przedawnia się w terminie 1 roku od jego wystawienia. Jeśli jednak firma przewozowa podejmie działania w celu dochodzenia takiej należności, bieg przedawnienia będzie liczony od nowa.

Czy można odwołać się od mandatu za brak ważnego biletu?

Odwołanie od mandatu za brak biletu nie zawsze jest zasadne i nie zawsze jest dopuszczalne. Należy pamiętać, że po otrzymaniu takiej kary pasażer może:

 • przyjąć mandat i uregulować należność,
 • odmówić przyjęcia mandatu i zdecydować się na złożenie odwołania.

Jeśli pasażer przyjmie mandat, nie może odwołać się od niego, ponieważ przyjęcie mandatu jest jednoznaczne z uznaniem długu. W sytuacji, kiedy osoba ukarana nie chce płacić mandatu i planuje odwołanie – bez względu na okoliczności – ma prawo takie odwołanie złożyć.

Oczywiście, szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma zależne są w głównej mierze od szczegółów danej sprawy. Nie zawsze odwołanie będzie bowiem uzasadnione. 

Jak odwołać się od mandatu za brak biletu?

Odwołanie od mandatu MPK Łódź czy MPK Kraków będzie przebiegać na dokładnie takich samych zasadach. Najpierw pasażer otrzyma wezwanie do zapłaty i to właśnie od tego wezwania należy złożyć odwołanie – zwykle w terminie 7 dni od dnia przejazdu lub 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

, o czym powinna informować go decyzja w ramach pouczenia. 

Kiedy złożenie odwołania będzie zaś uzasadnione? Można wyliczyć wiele przypadków, w których nałożenie mandatu na pasażera byłoby bezzasadne. Najczęściej osoby ukarane odwołują się od otrzymanego mandatu, uzasadniając to błędem kontrolerów.

Przykładowo, niesłusznie ukarany będzie pasażer, który nie zdążył skasować biletu po wejściu do pojazdu, jeśli kontroler uniemożliwił mu podjęcie takiego działania. Pasażerowie mają bowiem określony czas na skasowanie biletu papierowego czy aktywowanie biletu elektronicznego – jest to zazwyczaj okres liczony od wejścia do pojazdu do kolejnego postoju. 

Ważność mandatu można podważyć również, powołując się na:

 • brak kompetencji osoby, która wystawiła mandat,
 • brak ważności regulaminu przejazdu w momencie, kiedy mandat został wystawiony,
 • niezgodność tabeli opłat z obowiązującym porządkiem prawnym.

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać odwołanie do MPK. Pismo tego typu najczęściej sporządza się samodzielnie, z uwagi na różne okoliczności przyznania mandatu pasażerowi. Każde odwołanie powinno zawierać jednak kilka podstawowych elementów, jak:

 • dane osoby składającej odwołanie od mandatu MPK,
 • nazwa i adres przewoźnika,
 • oznaczenie mandatu, czyli numer, data i miejsce wystawienia lub sygnatura nakazu zapłaty z datą otrzymania dokumentu, numer wezwania do zapłaty, itp.
 • określenie wysokości kary do zapłaty,
 • uzasadnienie odwołania, czyli opis zdarzenia wystawienia mandatu,
 • podpis osoby odwołującej się.

Do przygotowania takiego pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania od mandatu MPK, pamiętając, iż najważniejszą częścią odwołania są dane osobowe pasażera oraz uzasadnienie, czyli wyjaśnienie, dlaczego zdaniem ukaranego mandat MPK został nałożony niesłusznie. 

Specyficzną sytuacją jest natomiast otrzymanie mandatu za brak ważnego biletu w przypadku, kiedy pasażer nie mógł znaleźć ważnego, skasowanego biletu papierowego w momencie kontroli lub gdy zapomniał zabrać ze sobą karty biletu okresowego, bądź dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych, np. legitymacji studenckiej.

W takim przypadku odmowa przyjęcia mandatu i złożenie odwołania jest w pełni uzasadnione, natomiast do samego odwołania należy dołączyć koniecznie kopię tych dokumentów, czyli ksero ważnego w momencie kontroli ważnego biletu czy ważnej legitymacji. 

Odwołanie od mandatu MPK Kraków czy Łódź nie jest obowiązkowe, ale z drugiej strony jest też bezpłatne, dlatego niezależnie od powodu otrzymania takiej kary, warto podjąć próbę odwołania się od niej. Do przygotowania pisma można wykorzystać natomiast sprawdzony wzór odwołania od mandatu za brak biletu, adresując go do odpowiedniej firmy przewozowej. 

Co się stanie, kiedy pasażer nie zapłaci mandatu?

Brak zapłaty mandatu i brak odwołania od otrzymanego wezwania, mogą doprowadzić do tego, że sprawa zakończy się w sądzie. Firma przewozowa ma prawo korzystać z różnych metod ściągnięcia należności.

Może przesyłać pasażerowi wezwania do zapłaty, zlecić ściągnięcie długu firmie windykacyjnej lub złożyć wniosek do sądu, a następnie wszcząć egzekucję komorniczą.

Kiedy przedawnienie mandatu? Pasażer, który nie złożył odwołania lub którego odwołanie okazało się nieskuteczne, może zaskarżyć działania firmy przewozowej, o ile doszło do przedawnienia mandatu, a przedawnienie mandatu komunikacji miejskiej następuje po roku od daty jego nałożenia.

Jednak każde działania wierzyciela (np. kolejne wezwania, czy ponaglenia) odnawiają termin przedawnienia, zatem finalnie kara może jeszcze wzrosnąć o odsetki, koszty procesowe czy koszty komornicze.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – odwołanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, często skracane jako MPK, to nazwa dla miejskiego przedsiębiorstwa zajmującego się świadczeniem usług transportu publicznego w miastach i aglomeracjach miejskich.

MPK jest odpowiedzialne za organizację i zarządzanie różnymi środkami transportu publicznego, takimi jak autobusy, tramwaje, czy trolejbusy. Razem z innymi usługami, MPK ma również prawo powołać kontrolera biletów, który sprawdzać będzie ważność biletów ulgowych, a także tych zwykłych bezzniżkowych.

Natomiast za brak dokumentu upoważniającego do przejazdu (nieskasowany bilet) lub zniżki na bilet ulgowy, pasażerowi grozi grzywna, a w przypadku, gdy pasażer uważa, że nałożona kara jest bezzasadna, przysługuje mu złożenie odwołania od mandatu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy wzór odwołania od mandatu, który pobierzesz na samej gorze strony. Składając takie odwołanie, możesz wnioskować o anulowanie mandatu lub odstąpienie od opłaty dodatkowej np. w przypadku biletu miesięcznego.

Podstawa prawna: Prawo przewozowe.

1 opinia dla Odwołanie od mandatu MPK – wzór

 1. Dawid Wolka

  Nie było problemów, pozdrowienia

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-mandatu-mpk-wzor-pdf-doc-przyklad
Odwołanie od mandatu MPK - wzór
17