Wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego – wzór

17 

Wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego do wymiaru 9 miesięcy może złożyć nauczyciel akademicki, legitymujący się minimum 3-letnim okresem pracy oraz osoba posiadająca co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy – takim osobom przyznaje się stopień nauczyciela kontraktowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole. Kto jeszcze ma prawo do skróconego okresu stażu na nauczyciela mianowanego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kogo dotyczy możliwość skrócenia stażu na nauczyciela mianowanego?

Nie każdy nauczyciel może wykorzystać wzór wniosku o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego. Przywilej ten dotyczy nauczycieli kontraktowych, którzy uzyskali taki stopień do dnia 31  sierpnia 2022 r.

Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, nauczycielom którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu skraca się o rok.

Dotyczy to tych pedagogów, którzy staż na nauczyciela kontraktowego odbyli w wymiarze 9 miesięcy, a także nauczycieli, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy, ale rozpoczęli staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2021 roku.

Skrócenie stażu a modyfikacja planu rozwoju zawodowego

Zasadniczo, nauczyciel nie musi składać wniosku o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego, jeśli spełnia wymagania określone w przepisach. Skrócenie stażu wynika z mocy ustawy.

Niekiedy pedagog musi upomnieć się jednak o możliwość skorzystania z takiej możliwości. Skrócenie stażu wiąże się również z innymi formalnościami. W niektórych przypadkach konieczne staje się wtedy wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel może wprowadzić takie zmiany jedynie za zgodą dyrektora. Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie stażu, dyrektor ma prawo pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w wyznaczonym terminie – minimum 5 dni.

wniosek-o-skrocenie-stazu-na-nauczyciela-mianowanego-wzor
Wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego - wzór
17