Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka – wzór

17 

Zgodnie z przepisami RODO, w imieniu osób poniżej 16. roku życia zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic lub opiekun prawny. Na podstawie art. 98 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można wnosić, że jeśli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie warunki musi spełnić zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawsze najkorzystniej jest wyrazić poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza. W przypadku rodziców dzieci do 16. roku życia będzie to wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Zgodnie z przepisami, zgodę na przetwarzanie danych można wyrazić ustnie, drogą elektroniczną, a nawet poprzez określone zachowanie. Najczęściej jednak wyraża się ją pisemnie, ponieważ zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być świadoma, jednoznaczna i dobrowolna. Powinna też wskazywać cel przetwarzania danych, na jaki zgadza się osoba podpisująca formularz. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka po 13. roku życia

Dziecko w wieku 13 lat nie decyduje o sobie w pełni samodzielnie. Co prawda, 13-latek może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ale taką zgodę musi potwierdzić dodatkowo oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

Zasada ta nie wynika z przepisów RODO, ponieważ te nie odnoszą się do tego tematu. Jednak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dla potwierdzenia ważności czynności prawnej dokonanej przez dziecko potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego. 

Obowiązek zweryfikowania wieku dziecka

Należy wiedzieć, że kierując usługę do dziecka, administrator danych osobowych musi świadomie zweryfikować wiek użytkownika. Ma to na celu kontrolowanie dostępu do treści, które są przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich.

W praktyce, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych często wymaga jedynie zaznaczenia odpowiedniego okienka. W przypadku dzieci niezbędna powinna okazać się dodatkowa weryfikacja, np. w formie przelewu na kwotę 1 grosza.

Takie rozwiązanie pozwala upewnić się, że rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu dziecka. 

zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-dziecka-wzor
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka - wzór
17