Jak zapłacić opłatę sądową w sprawie cywilnej, rodzinnej i karnej?

Wysokość kosztów postępowania cywilnego to jeden z głównych czynników wpływających na decyzję o wniesieniu pozwu, apelacji czy wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego

W jaki sposób można zapłacić opłatę sądową?

W obecnie obowiązujących przepisach przewidziano trzy sposoby zapłaty opłaty sądowej w sprawie cywilnej:

  1. w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów odpowiedniego sądu;
  2. w formie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu;
  3. z pomocą znaków sądowych o odpowiedniej wartości.

W jaki sposób ustalić nr rachunku odpowiedniego sądu?

Nr rachunku sądu do wpłaty opłaty sądowej jest podany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na tablicy ogłoszeń w budynku poszczególnego sądu. Numery rachunków sądów są także podawane na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Np dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie numery rachunków bankowych poszczególnych wydziałów sądowych znajdują się pod adresem:

Nr rachunków bankowych dla poszczególnych wydziałów w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Numery rachunków bankowych dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

Nr rachunków bankowych dla poszczególnych wydziałów w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przy okazji przestrzegamy i informujemy jak ustrzec się przed podmianą numerów kont bankowych w przypadku przysłowiowego kopiuj-wklej numeru konta ze strony internetowej do okna przeglądarki naszego banku. Zapoznaj się z filmem na serwisie YouTube TUTAJ. Koniecznie sprawdzaj czy skopiowany przez Ciebie numer rachunku bankowego ze strony np. sądu zgadza się z początkowymi i końcowymi numerami rachunku, które otrzymujesz w wiadomości sms wraz z kodem do transakcji. Może się bowiem okazać, że jesteś ofiarą phishingu, oszustwa polegającego na podszywaniu się pod osobę lub instytucję celem wyłudzenia wrażliwych danych, zazwyczaj za pośrednictwem programu komputerowego, którym zainfekowano komputer pokrzywdzonego.

Czy dowód opłaty sądowej należy dołączyć do pisma dla sądu?

Dowód wpłacenia opłaty na rachunek bankowy sądu należy dołączyć do pozwu lub wniosku albo – w wypadku uiszczania opłaty na wezwanie sądu lub już po wniesieniu podlegającego opłacie pisma – złożyć do sądu niezwłocznie po zapłacie.

Dotyczy to także dowodu wpłacenia należnej opłaty bezpośrednio w kasie sądu (pracownik sądu ma obowiązek potwierdzić wpłacenie opłaty).

W jaki sposób zapłacić opłatę z wykorzystaniem znaków opłaty sądowej?

Znaki opłaty sądowej można aktualnie nabyć poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwosći TUTAJ.

Zakupione znaki o odpowiedniej wartości należy nakleić na podlegającym opłacie piśmie, na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu (tzn. nie na kopii ani na odpisie pisma). Znaki nakleja się na pierwszej lub na ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu.

Znaki opłaty sądowej są kasowane przez pracownika sądu niezwłocznie po wpłynięciu pisma do sądu.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.