Ewidencja opakowań – wzór

17 

Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi: wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju i ilości opakowań, w których wprowadził produkty do obrotu. Ewidencja obejmuje jeden rok kalendarzowy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór ewidencji opakowań – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje należy uwzględnić w ewidencji opakowań?

Ewidencję opakowań należy prowadzić w formie pisemnej lub elektronicznej, a zebrane dane przechowywać przez okres 5 lat. Zgodnie z prawem ewidencja obejmuje informacje o liczbie i pojemności opakowań wprowadzonych do obrotu, z podziałem na rodzaje opakowań.

Jeśli ewidencja dotyczy butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności poniżej 3 litrów, to ewidencja powinna obejmować masę butelek wprowadzonych do obrotu w ciągu roku kalendarzowego oraz udział wagowy tworzyw sztucznych z recyklingu w tych butelkach – z podziałem na butelki z politereftalanu etylenu i inne.

Przygotowując ewidencję na piśmie, warto sięgnąć więc po nasz wzór ewidencji opakowań, który pomaga sporządzić dokument zgodny z wytycznymi ujętymi w ustawie. 

Jak często należy sporządzać ewidencję opakowań?

Przepisy nie określają, w jakiej formie ani jak często trzeba uzupełniać ewidencję opakowań. Przyjmuje się, że można więc prowadzić ją w dowolnej formie, a aktualizację zaplanować tak, aby w przypadku kontroli dało się łatwo ustalić, jak i gdzie gromadzone są odpowiednie dane do sprawozdania z gospodarowania opakowaniami.

Przykładowa ewidencja opakowań ma najczęściej formę tabeli, w której można wyszczególnić rodzaj opakowań i ich masę. Dokument warto wypełniać na przykład co kwartał. Ewidencja opakowań jest o tyle istotna, że w oparciu o nią opracowuje się sprawozdanie roczne o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Sprawozdanie to musi wypełnić:

  • podmiot wprowadzający opakowania,
  • eksportujący opakowania,
  • eksportujący produkty w opakowaniach, 
  • wprowadzający produkty w opakowaniach, 
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • każda organizacja odzysku opakowań.
ewidencja-opakowan-wzor-przyklad
Ewidencja opakowań - wzór
17