Protokół z przeglądu gwarancyjnego – wzór

17 

Przegląd Gwarancyjny służy utrzymaniu urządzenia/sprzętu w odpowiednim stanie technicznym. Regularne kontrole pozwalają w porę dostrzegać ewentualne usterki i usuwać je w ramach gwarancji. Jakie elementy może zawierać protokół z przeglądu gwarancyjnego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu z przeglądu gwarancyjnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czego dotyczy przegląd gwarancyjny?

Przegląd Gwarancyjny może dotyczyć budynku, samochodu, a także różnych urządzeń, maszyn i sprzętów. Polega on na sprawdzeniu stanu technicznego w okresie obowiązującej gwarancji oraz na usunięciu wykrytych w ten sposób wad. Przykładowo, przegląd gwarancyjny samochodu może obejmować wymianę filtrów, bądź ich czyszczenie.

Przegląd ten łączony jest zatem z konserwacją przeprowadzoną na koszt gwaranta. W trakcie przeglądu – w zależności od rodzaju przedmiotu oraz zakresu ochrony gwarancyjnej – mogą zostać wykonane następujące prace:

 • mycie,
 • dezynfekowanie filtrów,
 • odgrzybianie,
 • czyszczenie,
 • sprawdzanie ilości płynów/czynników,
 • sprawdzanie mocowania,
 • sprawdzanie połączeń elektrycznych itp.

Wzór protokołu z przeglądu gwarancyjnego należy dostosować zatem do swoich potrzeb, pamiętając o zachowaniu kluczowych elementów tego dokumentu.

Co powinno znaleźć się w protokole z przeglądu gwarancyjnego?

Przykładowy protokół z przeglądu gwarancyjnego urządzenia lub samochodu musi zawierać co najmniej:

 • dane użytkownika/właściciela sprzętu,
 • informacje o urządzeniu, jak nazwa, rok produkcji, model, parametry techniczne,
 • data wykonania przeglądu,
 • dane serwisanta,
 • zakres przeglądu i wykonanych/zleconych czynności.

Nieco inaczej wygląda zwykle protokół przeglądu gwarancyjnego obiektu budowlanego. Może on dotyczyć zarówno obiektu wzniesionego przez gwaranta, jak i prac remontowych. W takim protokole określa się dane kontrolowanego obiektu, czas eksploatacji budynku, dane wykonawcy robót, dane osób przeprowadzających kontrolę, a także wykryte usterki.

Dokument powinien określać również termin usunięcia wykrytych usterek. Na każdym protokole z przeglądu gwarancyjnego podpisują się: serwisant oraz właściciel przedmiotu podlegającego kontroli. 

protokol-z-przegladu-gwarancyjnego-wzor-doc-pdf
Protokół z przeglądu gwarancyjnego - wzór
17