Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu wzór

17 

Jak sporządzić umowę zniesienia współwłasności samochodu? Współwłasność samochodu to sytuacja, kiedy pojazd ma więcej niż jednego właściciela. O ile takie rozwiązanie jest korzystne dla młodych kierowców, którzy niedawno zaliczyli pozytywnie egzamin na prawo jazdy i potrzebują taniej ubezpieczyć swój nowy samochód (zniżki OC), tak już później niesie za sobą ryzyko i często wiąże się z różnymi konfliktami.

Na szczęście współwłasność da się znieść w dosyć prosty sposób, jeśli tylko zgodę na takie wyjście z sytuacji wyrażają wszyscy współwłaściciele samochodu. Jak powinna wyglądać umowa zniesienia współwłasności samochodu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy zrzeczenia się współwłasności samochodu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest umowa zniesienia współwłasności samochodu?

Współwłasność polega na tym, że dana rzecz ma więcej niż jednego właściciela. Aby rzecz przestała być przedmiotem współwłasności, musi zostać przekazana lub sprzedana jednej osobie. Najprostszym sposobem na zniesienie współwłasności samochodu jest zawarcie umowy zniesienia współwłasności w zwykłej formie pisemnej.

Taki dokument stanowi podstawę zgłoszenia w wydziale komunikacji, że auto posiada już tylko jednego właściciela. Rozwiązanie to jest najmniej czasochłonne, najtańsze i najwygodniejsze dla stron pod warunkiem, że wszystkie się na to zgadzają.

Do przygotowania dokumentu można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy zniesienia współwłasności samochodu, który uwzględnia między innymi:

  • dane osobowe współwłaścicieli samochodu, w tym imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania,
  • dane pojazdu, w tym model, marka, numer VIN i numer rejestracyjny,
  • oznaczenie wysokości udziałów (%), z których rezygnuje współwłaściciel,
  • oznaczenie kwoty wartości udziałów zbywanych przez współwłaściciela,
  • podpisy współwłaścicieli samochodu.

Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu polega na sprzedaży lub darowiźnie posiadanych udziałów. Dzięki temu, że współwłaściciel sprzeda je lub odda drugiemu współwłaścicielowi, ten stanie się jedynym właścicielem pojazdu, zatem współwłasność zostanie zniesiona.

Należy pamiętać przy tym, że zarówno samo zawarcie umowy kupna-sprzedaży, jak i umowy darowizny wiąże się z pewnymi formalnościami.

Dodatkowo dochodzą do tego także formalności związane ze zgłoszeniem zniesienia współwłasności samochodu między innymi w wydziale komunikacji. Co należy więc zrobić po tym, jak zrzeczenie się współwłasności samochodu zostanie podpisane przez współwłaściciela?

Formalności po zniesieniu współwłasności samochodu

Osoba, która chce przejąć na własność samochód będący przedmiotem współwłasności, powinna pamiętać o szeregu obowiązków, których musi dopilnować po zawarciu umowy ze współwłaścicielem.

Pierwszy etap, czyli umowa zniesienia współwłasności, powinien zakończyć się zapłatą za sprzedaną część udziałów w prawie własności pojazdu – chyba że umowa dotyczyła darowizny. Najczęściej za udział współwłaściciela trzeba zapłacić 50% wartości pojazdu.

Druga niezwykle ważna czynność to zgłoszenie faktu zawarcia takiej umowy w wydziale komunikacji i złożenie wniosku o wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego auta.

Do urzędu należy udać się z umową zniesienia współwłasności, dowodem rejestracyjnym pojazdu, kartą pojazdu (jeśli została wydana), a także z dowodem zakupu ubezpieczenia (aktualnej polisy). Czas na dopełnienie tych formalności to 30 dni, licząc od momentu podpisania umowy ze współwłaścicielem.

W ciągu 14 dni “nowy” właściciel pojazdu powinien zgłosić się także do ubezpieczyciela. Rezygnacja z udziałów w prawie własności samochodu przez bardziej doświadczonego kierowcę może prowadzić do podwyższenia składek za OC. Ubezpieczyciel dokona zatem rekalkulacji ceny za ubezpieczenie – mimo to zgłoszenie faktu zawarcia umowy zniesienia współwłasności jest obowiązkowe.

Dalsze formalności zależne są od tego, z kim została zawarta umowa zniesienia współwłasności. Czynność zawarcia umowy kupna-sprzedaży czy umowy darowizny wiąże się bowiem z obowiązkiem zapłaty podatku PCC, jednak zwolnione są z niego osoby, które taką umowę zawarły z członkiem bliskiej rodziny – krewnym w linii pierwszej, jak rodzic, dziecko, rodzeństwo.

W innych przypadkach konieczne jest uiszczenie podatku w wysokości 2% wartości pojazdu, na co jego właściciel ma 30 dni. Jeśli jednak wartość samochodu nie przekracza 9637 zł, nie trzeba zgłaszać jej do urzędu skarbowego – jest to kwota darowizny zwolniona od podatku.

Śmierć współwłaściciela

Umowa zniesienia współwłasności będzie konieczna nawet w przypadku, kiedy dojdzie do śmierci jednego ze współwłaścicieli samochodu. Takie zdarzenie nie prowadzi bowiem do automatycznego wygaśnięcia umowy współwłasności, ponieważ na miejsce zmarłego współwłaściciela wstąpi osoba, która dziedziczy po nim na mocy testamentu lub orzeczenia sądowego.

Dopiero po ustaleniu, komu należą się udziały w prawie własności pojazdu, współwłaściciel samochodu będzie mógł zawrzeć umowę z nowym współwłaścicielem, aby doprowadzić do zniesienia współwłasności.

Do tego czasu należy pamiętać, że pojazd nadal musi posiadać aktualną polisę OC czy ważne badanie techniczne. Opłaty tego typu pokrywa żyjący współwłaściciel samochodu i wszyscy potencjalni spadkobiercy zmarłego współwłaściciela solidarnie, aż do momentu ustalenia, kto dziedziczy współwłasność po zmarłym.

Brak zgody na zniesienie współwłasności

Jak zostało wspomniane, zawarcie umowy zniesienia współwłasności to najkorzystniejsze rozwiązanie, ale możliwe jedynie w sytuacji, kiedy współwłaściciele zgadzają się na podpisanie umowy.

Co jednak w przypadku, gdy nie ma między nimi zgody i gdy zarówno jeden, jak i drugi współwłaściciel chce posiąść auto na wyłączność? W takich okolicznościach jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową.

Wniosek o zniesienie współwłasności samochodu może wnieść do sądu każdy ze współwłaścicieli. Należy pamiętać jednak o wadach takiego rozwiązania – jest to czasochłonne i kosztowne, a dodatkowo wiąże się ze stresem i zaostrzeniem konfliktu.

Do czasu wydania orzeczenia przez sąd, współwłaściciele nadal muszą dbać o opłacenie polisy OC czy wykonanie przeglądu technicznego, o czym również należy pamiętać. Natomiast sąd najczęściej rozwiązuje takie sprawy poprzez przyznanie praw do samochodu jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty drugiego współwłaściciela.

Zniesienie współwłasności samochodu – podsumowanie

Umowę zrzeczenia się współwłasności samochodu to tak naprawdę oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu, którego jest się współwłaścicielem.

Aby znieść współwłasność samochodu, współwłaścicielem powinni sporządzić dobrowolną umowę między sobą, w której to jeden ze współwłaścicieli auta zrzeknie się swoich praw do pojazdu na rzecz drugiego współwłaściciela.

Po podpisaniu takiej umowy, współwłasności auta zostanie zniesiona i odtąd pojazd będzie miał tylko jednego właściciela, co potwierdzi dowód rejestracyjny samochodu. W ten właśnie sposób wygląda zniesienie współwłasności samochodu.

Aby właściciel pojazdu widniał jako jedyny właściciel w dowodzie rejestracyjnym, powinien odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim mieście i zabrać ze sobą:

  • umowę zniesienia współwłasności samochodu,
  • dowód rejestracyjny,
  • ważną polisę OC,
  • kartę pojazdu (jeśli została wydana).

Uwaga: jeśli zachodzi spór co do istoty przekazania samochodu jednej osobie, współwłaściciele samochodu będą musieli wejść na drogę sądową, aby ustalić współwłasność samochodu.

umowa-zrzeczenia-sie-wspolwlasnosci-samochodu-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu wzór
17