Umowa zniesienia współwłasności samochodu – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak sporządzić umowę zniesienia współwłasności samochodu? Współwłasność samochodu to dobre rozwiązanie dla młodych kierowców, którzy chcą korzystać z wypracowanych już zniżek kierowców bardziej doświadczonych.

Dzielenie pojazdu nie zawsze okazuje się jednak idealnym wyjściem z sytuacji, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób można doprowadzić do formalnego zniesienia współwłasności pojazdu.

Czy zrzeczenie się współwłasności samochodu w zwykłej formie pisemnej wystarczy, aby w dowodzie rejestracyjnym mógł widnieć tylko jeden właściciel i jak sporządzić stosowną umowę zrzeczenia?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy zniesienia współwłasności samochodu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak znieść współwłasność samochodu?

Najprostszym sposobem na zniesienie współwłasności pojazdu jest zawarcie umowy zrzeczenia się współwłasności samochodu przez współwłaścicieli auta.

Ponieważ współwłasność polega na tym, że dana rzecz ma więcej niż jednego współwłaściciela, doprowadzenie do sytuacji, w której właścicielem jest jedna osoba, wymaga dokonania sprzedaży lub darowizny części udziałów.

Takiej czynności można dokonać właśnie za sprawą umowy zniesienia współwłasności auta. Dokument nie wymaga wizyty u notariusza – wystarczająca jest zwykła forma pisemna, na której widnieją odręczne podpisy współwłaścicieli.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór umowy zniesienia współwłasności samochodu, który należy wypełnić:

 • danymi osobowymi współwłaścicieli,
 • dane przedmiotu zniesienia własności (dane pojazdu),
 • oznaczeniem wysokości udziałów współwłaściciela, który zrzeka się współwłasności,
 • określeniem wartości zbywanych udziałów współwłaściciela,
 • podpisami współwłaścicieli.

Umowę zniesienia współwłasności można zawrzeć wyłącznie w sytuacji, kiedy wszyscy współwłaściciele zgadzają się na takie rozwiązanie. Warto pamiętać przy tym, że jest ono najbardziej korzystne. Zajmuje niewiele czasu, nie wiąże się z kosztami, nerwami czy stresem, a dodatkowo pozwala uniknąć konfliktów i sporów.

Co ważne, umowa zniesienia współwłasności samochodu jest w gruncie rzeczy umową darowizny lub sprzedaży udziałów. Obie te czynności są natomiast obciążone obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości pojazdu.

Jeśli jednak umowa zawierana jest między członkami bliskiej rodziny, czyli krewnymi w linii prostej (np. rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, dziadkowie), to można liczyć na zwolnienie z obowiązku odprowadzenia podatku.

Z podatku zwolnione są także umowy darowizny nie przekraczające wartości 9637 zł.  Formalności w urzędzie skarbowym należy dopełnić w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zgłoszenie zniesienia współwłasności w wydziale komunikacji

Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu wymaga dopełnienia pewnych formalności również w wydziale komunikacji. Aby właściciel pojazdu widniał jako jedyny w dokumentach, takich jak dowód rejestracyjny, należy udać się do urzędu wraz z następującymi dokumentami:

 • umowa zniesienia współwłasności auta,
 • dowód rejestracyjny,
 • ważna polisa OC,
 • należy zabrać także kartę pojazdu (jeśli została wydana).

Czas na dopełnienie tych formalności to 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy zniesienia współwłasności. Jeśli obecny właściciel pojazdu widnieje w dowodzie rejestracyjnym jako pierwszy, pozostali współwłaściciele zostaną z niego wykreśleni. W innym przypadku konieczne będzie sporządzenie nowego dowodu rejestracyjnego.

Zgłoszenie zniesienia współwłasności do ubezpieczyciela

Właściciel pojazdu ma obowiązek zgłaszania różnych faktów dotyczących pojazdu w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym posiada wykupioną polisę OC. Dotyczy to także faktu zawarcia umowy zniesienia współwłasności auta. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo dokonać rekalkulacji wysokości składek.

Jeśli ze współwłasności zrezygnował bardziej doświadczony kierowca, cena polisy prawdopodobnie wzrośnie. Czas na zgłoszenie zawarcia umowy zniesienia współwłasności do ubezpieczyciela to 14 dni.

Śmierć współwłaściciela

Umowę zniesienia współwłasności zawiera się także po śmierci współwłaściciela, ponieważ takie zdarzenie nie prowadzi do automatycznego wygaśnięcia współwłasności auta. W miejsce zmarłego współwłaściciela wstępuje osoba, która dziedziczy po nim na podstawie testamentu czy postanowienia sądu.

Do momentu ustalenia, kto dziedziczy udziały po zmarłym, opłaty za ubezpieczenie czy przeglądy techniczne ponosić będzie obecny współwłaściciel i wszyscy potencjalni spadkobiercy solidarnie.

Zadłużony współwłaściciel

W przypadku zadłużenia współwłaściciela umowa zniesienia współwłasności stanowi bardzo dobre rozwiązanie, pozwalające uniknąć ryzyka zajęcia udziałów współwłaściciela przez komornika i wystawienia ich na licytację komorniczą.

Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, drugi współwłaściciel samochodu musiałby dzielić prawo własności pojazdu z obcą osobą lub sprzedać jej również własną część udziałów.

Ma on także możliwość oddania swojej części udziałów na licytację komorniczą. Po sprzedaniu auta komornik zabierze część uzyskanej sumy w celu pokrycia długu współwłaściciela-dłużnika, a drugiemu właścicielowi odda jego należność.

Sądowe zniesienie współwłasności pojazdu

Jeśli jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na zawarcie umowy zniesienia współwłasności, jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową. Wniosek o zniesienie współwłasności samochodu może wnieść każdy współwłaściciel samochodu.

Sąd rozwiąże spór i zdecyduje, kto zostanie jedynym właścicielem pojazdu oraz jaką kwotę będzie musiał zapłacić za udziały pozostałych współwłaścicieli. Do momentu dokonania spłaty pojazd nadal będzie przedmiotem współwłasności.

Sądowe zniesienie współwłasności samochodu nie jest rozwiązaniem idealnym. Wiąże się z wysokimi kosztami i zajmuje wiele czasu. Dodatkowo generuje stres i nerwy, które z reguły zaostrzają konflikt pomiędzy współwłaścicielami. Warto pamiętać też, że przez cały czas trwania postępowania sądowego ktoś musi regularnie opłacać składki na ubezpieczenie OC pojazdu, wykonywać badania techniczne czy tankować.

Podsumowując, najwygodniejszym i najtańszym rozwiązaniem w przypadku chęci zniesienia współwłasności pojazdu jest zawarcie zwykłej umowy zniesienia współwłasności auta w formie pisemnej. Po podpisaniu takiej umowy wystarczy dopełnić formalności w wydziale komunikacji, u ubezpieczyciela oraz ewentualnie w urzędzie skarbowym.

Zniesienie współwłasności samochodu – podumowanie

Zniesienie współwłasności samochodu oznacza, że prawa majątkowe pojazdu zostają przeniesione na jednego właściciela bądź pozostałych współwłaścicieli samochodu (jeśli jest ich kilku).

Jak wygląda zniesienie współwłasności samochodu? Zniesienie współwłasności auta może być przeprowadzone za zgodą obu współwłaścicieli samochodu przy użyciu naszego wzoru umowy, jeśli współwłaściciele są w 100% zgodni co do przekazania samochodu jednej osobie – jeśli jednak współwłaściciele nie są zgodni co do zniesienia współwłasności auta – pozostaje im wejść na drogę sądową, gdyż nie ma innego sposobu uregulowania kwestii współwłasności.

Czy trzeba iść do Urzędu skarbowego, aby rozliczyć darowiznę samochodu, jeśli otrzymaliśmy drogą część własności auta? jeśli otrzymaliśmy udział w części pojazdu do najbliższej rodziny, nie musimy fatygować się do Urzędu skarbowego, lecz jeśli podczas zbycia udziałów w samochodzie otrzymaliśmy jego część od osób trzecich, to udziały samochodu należy rozliczyć, składając w Urzędzie skarbowym wniosek SD-Z2.

Jak wygląda usunięcie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego? cała procedura odbywa się w Wydziale Komunikacji, gdzie pracownik tego urzędu dopełni pewnych formalności w celu wykreślenia współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego auta.

Jak widzisz, przy dobrowolnym/ugodowym zniesieniu współwłasności auta, a także w razie konfliktu współwłaścicieli auta kiedy wnosimy o likwidację współwłasności samochodu – należy przypilnować i dopełnić kilka ważnych formalności. Zaniedbanie tych kwestii może oznaczać dla współwłaścicieli samochodu pewne konsekwencje finansowe.

1 opinia dla Umowa zniesienia współwłasności samochodu – wzór

 1. Karol Pieryszka

  Umowa zgadza się z opisem.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-zniesienia-wspolwlasnosci-samochodu-wzor-pdf-doc
Umowa zniesienia współwłasności samochodu - wzór
17