Zniesienie współwłasności samochodu – wzór umowy PDF

17 

Jak znieść współwłasność samochodu i jak prawidłowo sporządzić umowę zniesienia współwłasności samochodu? Na współwłasność samochodu decydują się najczęściej młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Dzięki dzieleniu pojazdu z małżonkiem czy rodzicem mają bowiem szansę skorzystać z ich zniżek na OC, czyli płacić mniej za obowiązkową polisę.

Takie rozwiązanie nie musi obowiązywać jednak do momentu zbycia pojazdu. Współwłaściciele mogą doprowadzić do zniesienia współwłasności auta – wystarczy, że sporządzą w tym celu oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu w formie pisemnej.

Jak sporządzić taki dokument i jak wygląda zniesienie współwłasności samochodu? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy zniesienia współwłasności samochodu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy mamy do czynienia ze współwłasnością samochodu?

Współwłasność samochodu może pojawić się nie tylko w przypadku zakupu pojazdu przez małżeństwo, które nie ma rozdzielności majątkowej, ale również w sytuacji, kiedy młody kierowca kupuje swój pierwszy samochód i chce skorzystać ze zniżek wypracowanych przez kierowcę bardziej doświadczonego. W praktyce najczęściej jest nim członek bliskiej rodziny, na przykład ojciec czy matka.

Dzięki takiemu rozwiązaniu młody kierowca może płacić niższą cenę za polisę OC. Jeśli jednak spowoduje wypadek czy kolizję drogową, zaszkodzi nie tylko sobie, ale i drugiemu kierowcy. Warto wiedzieć więc, jak doprowadzić do zniesienia współwłasności pojazdu, aby takiej sytuacji uniknąć.

Współwłasność samochodu to sytuacja, kiedy pojazd ma więcej niż jednego właściciela. Analogicznie, zniesienie współwłasności pojazdu polega na tym, że pojazd przestaje mieć kilku współwłaścicieli, a zyskuje jednego właściciela.

Do takiej sytuacji może dojść między innymi w wyniku orzeczenia sądowego, w wyniku sprzedaży pojazdu czy w wyniku zawarcia umowy o zrzeczenie się współwłasności samochodu.

Na czym polega zawarcie umowy zniesienia współwłasności?

Umowa zrzeczenia się współwłasności samochodu może zostać zawarta w sytuacji, kiedy zgodę na takie rozwiązanie wyrażają wszyscy współwłaściciele. Jest to dla nich najprostsze, najszybsze, najtańsze i najmniej stresujące rozwiązanie.

Jeśli współwłaściciele zgadzają się na zniesienie współwłasności samochodu, mogą wykorzystać wzór umowy zrzeczenia się współwłasności samochodu, wypełniając go odpowiednimi danymi, podpisując i dopełniając pozostałych formalności.

Gotowy do wypełnienia wzór umowy zrzeczenia się samochodu zawiera:

 • dane współwłaścicieli,
 • dane pojazdu,
 • oznaczenie wysokości udziałów, z których rezygnuje współwłaściciel samochodu,
 • oznaczenie kwoty udziałów współwłaściciela,
 • podpisy współwłaścicieli.

Umowa zniesienia współwłasności samochodu może przyjmować zwykłą formę pisemną. W praktyce polega ona na zbyciu części udziałów pojazdu jednego współwłaściciela na rzecz drugiego poprzez:

 • sprzedaż udziałów,
 • darowiznę udziałów.

Obie te czynności należą do czynności cywilnoprawnych, a to oznacza, że konieczne jest odprowadzenie od nich podatku PCC w wysokości 2% wartości pojazdu.

Podatku nie trzeba płacić jednak w przypadku, kiedy umowa zawierana jest między członkami bliskiej rodziny, jak małżonek, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzic, dziadek, pradziadek, rodzeństwo, pasierb czy macocha.

Jeżeli umowa nie dotyczy kwoty przekraczającej 9637 zł, nie wymaga zgłoszenia do US. Jeśli jednak opiewa na kwotę wyższą, konieczne jest zgłoszenie jej do urzędu skarbowego.  Czas na zgłoszenie umowy do fiskusa to sześć miesięcy.

Formalności po zawarciu umowy zniesienia współwłasności pojazdu

Zawarcie umowy współwłasności pojazdu nie oznacza, że sprawa zostanie automatycznie załatwiona również w urzędach, takich jak chociażby wydział komunikacji. Na zgłoszenie zawarcia umowy zniesienia współwłasności właściciel samochodu ma 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. W wydziale komunikacji musi okazać także:

 • ubezpieczenie OC,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego auta,
 • kartę pojazdu, jeśli została wydana.

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym na pierwszym miejscu listy współwłaścicieli samochodu widnieje aktualny właściciel pojazdu, to nie trzeba będzie wydawać kierowcy nowego dokumentu – inni współwłaściciele zostaną wykreśleni z listy.

Natomiast w sytuacji, kiedy to współwłaściciel zbywający swoje udziały widnieje na szczycie listy, konieczne będzie sporządzenie nowego dokumentu.

Zniesienie współwłasności samochodu należy zgłosić także do ubezpieczyciela. Nowy właściciel pojazdu ma na to 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Zmiana w tym zakresie prowadzi do rekalkulacji stawki za ubezpieczenie OC. Jeśli ze współwłasności zrezygnował bardziej doświadczony kierowca, cena polisy prawdopodobnie wzrośnie.

Brak zgody na zniesienie współwłasności samochodu

Co w przypadku, kiedy współwłaściciel nie zgadza się na zawarcie umowy zniesienia współwłasności, czyli nie chce podpisać się pod oświadczeniem o zrzeczeniu się praw do pojazdu? W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową.

Prawo do złożenia wniosku o zniesienie współwłasności auta ma każdy współwłaściciel. Takie rozwiązanie dla żadnego z nich nie jest jednak korzystne, ponieważ wiąże się z kosztami i stresem, a także zajmuje bardzo dużo czasu.

Przez cały ten okres ktoś musi dbać natomiast o wykupienie polisy OC na samochód, a także o przeprowadzanie okresowego badania technicznego pojazdu.

W ramach sądowego zniesienia współwłasności sąd zazwyczaj wybiera jednego właściciela pojazdu, nakazując mu jednocześnie wypłatę pieniężnej rekompensaty na rzecz drugiego współwłaściciela. Do momentu spłaty pojazd nadal ma więc dwóch współwłaścicieli samochodu.

Śmierci współwłaściciela pojazdu

Czy śmierć współwłaściciela oznacza, że następuje automatyczne zniesienie współwłasności pojazdu? Niestety, sprawa nie jest taka prosta.

Jeśli zmarły współwłaściciel samochodu pozostawił testament, jego udziały dziedziczyć będzie osoba wskazana w tym dokumencie. Przy braku testamentu, osobę, która dziedziczy udziały po zmarłym współwłaścicielu wskaże sąd.

Oznacza to, że po śmierci współwłaściciela samochodu nadal trzeba będzie doprowadzić do zniesienia współwłasności na przykład za pomocą umowy zrzeczenia się współwłasności.

Co ważne, do czasu ustalenia, kto dziedziczy po zmarłym współwłaścicielu części pojazdu (udziały we własności samochodu), część składek na OC mają obowiązek opłacać wszystkie osoby, które są rozważane jako potencjalni spadkobiercy.

Jak usunąć współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego?

W ciągu 30 dni od dnia sporządzenia i podpisania umowy zniesienia współwłasności samochodu należy udać się do Wydziału Komunikacji i wypełnić wniosek o zniesienie współwłasności, razem z umową zniesienia współwłasności samochodu należy zabrać:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • ubezpieczenie OC.

Jeśli usunięty współwłaściciel pojazdu znajduje się na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym, konieczne będzie wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

Jeśli jednak wykreślony współwłaściciel znajduje się na drugim lub kolejnym miejscu – nastąpi jedynie wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego przez pracownika wydziału komunikacji.

zniesienie-wspolwlasnosci-samochodu-wzor-umowy-pdf-doc
Zniesienie współwłasności samochodu - wzór umowy PDF
17