Protokół przeglądu instalacji centralnego ogrzewania – wzór

17 

Przeglądy instalacji centralnego ogrzewania powinny być realizowane nie rzadziej niż raz w roku. Z przeglądu sporządza się protokół, który dokumentuje kondycję całej instalacji, w tym jej szczelność, czy zabezpieczenia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu przeglądu instalacji centralnego ogrzewania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co obejmuje przegląd instalacji centralnego ogrzewania?

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania można podzielić na trzy etapy:

 • przegląd szczelności instalacji c.o.
 • przegląd systemu kominowego,
 • przegląd kotła.

W ramach każdego z tych etapów wyróżnia się kilka czynności obowiązkowych, jak:

 • sprawdzenie stanu technicznego części mechanicznych, np. pompy obiegowej,
 • skontrolowanie działania zapłonu elektronicznego,
 • skontrolowanie działania elementów zabezpieczających,
 • skontrolowanie drożności filtrów siatkowych,
 • kontrola drożności komina,
 • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, 
 • sprawdzenie szczelności instalacji obiegu c.o. i wody użytkowej,
 • sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o. i tak dalej. 

Przykładowy protokół przeglądu instalacji centralnego ogrzewania może zostać dostosowany do jego rodzaju, czyli przede wszystkim do typu zastosowanego kotła. 

Jak przygotować protokół przeglądu instalacji centralnego ogrzewania?

Protokół z kontroli systemu ogrzewania to bardzo złożony dokument, dlatego zachęcamy, aby przygotować go na podstawie naszego wzoru protokołu przeglądu instalacji centralnego ogrzewania, który uwzględnia między innymi:

 • numer protokołu,
 • oznaczenie rodzaju budynku,
 • adres budynku,
 • rok oddania budynku do użytkowania,
 • powierzchnię i kubaturę budynku, 
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
 • roczne projektowe obciążenie cieplne, 
 • rok wykonania systemu ogrzewania,
 • liczbę kotłów,
 • moc nominalną kotłów,
 • rodzaj paliwa,
 • alternatywne źródło ciepła,
 • temperaturę obliczeniową,
 • częstotliwość przeglądów,
 • oznaczenie kotła,
 • sprawność przy mocy nominalnej,
 • zakres zmian wydajności kotła,
 • stan izolacji termicznej kotła,
 • pomiar sprawności kotła,
 • sposób przekazywania ciepła w pomieszczeniach,
 • typ grzejników,
 • usytuowanie grzejników,
 • regulację hydrauliczną instalacji,
 • rodzaj dystrybucji ciepła,
 • szczelność i stan powierzchni przewodów,
 • stan izolacji termicznej przewodów,
 • zalecenia – rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które mają poprawić efektywność energetyczną systemu ogrzewania,
 • data kontroli,
 • termin następnej kontroli.
 • dane przeprowadzającego kontrolę.

Przykładowy protokół przeglądu instalacji centralnego ogrzewania wymaga także podpisu i pieczęci przeprowadzającego kontrolę.

protokol-przegladu-instalacji-centralnego-ogrzewania-wzor
Protokół przeglądu instalacji centralnego ogrzewania - wzór
17