Przegląd instalacji WOD-KAN – wzór

17 

Instalacja wodno-kanalizacyjna składa się z przewodów rur i osprzętu, takiego jak łączniki, wodomierze i przewody spustowe. Przeglądy instalacji wodno kanalizacyjnej są niezbędne, aby można było zagwarantować prawidłowe i bezawaryjne działanie instalacji.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór przeglądu instalacji WOD-KAN – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak wygląda przegląd instalacji wod-kan?

Realizacją przeglądów wod-kan zajmują się specjaliści, korzystający z kamer wizyjnych, które pozwalają monitorować stan rurociągów. Kontrola skupia się na przeglądzie wszystkich sprzętów podłączonych do instalacji, w tym zlewów, pralek i innych urządzeń.

Przegląd obejmuje także liczniki i wodomierze. W wyniku przeprowadzenia skrupulatnej kontroli stanu instalacji wod-kan właściciel nieruchomości powinien zostać poinformowany o konieczności wymiany określonych elementów instalacji.

Przegląd zrealizowany w oparciu o nasz sprawdzony wzór przeglądu instalacji wod-kan pozwala wykryć wszelkie zatory, niedrożności i inne problemy, które trzeba usunąć. Może to być między innymi:

 • rdza w rurach,
 • uszkodzenie rur,
 • wyciek rur,
 • zator/niedrożność rur.

Jak dokumentować przegląd instalacji wod-kan?

Dokumentowanie przeglądów instalacji wod-kan polega na sporządzaniu protokołów kontroli. Przykładowy dokument dotyczący przeglądu instalacji wod-kan uwzględnia:

 • zakres kontroli,
 • datę kontroli,
 • dane osoby przeprowadzającej kontrolę, 
 • datę kolejnej kontroli,
 • oznaczenie budynku,
 • rodzaj budynku,
 • adres budynku,
 • opis stanu instalacji wodociągowe: przyłącza, piony, poziomy, zawody, zasuwy, baterie,
 • opis stanu instalacji kanalizacyjnej: przyłącze, piony, poziomy, zawory, zasuwy, przybory sanitarne.

Stan instalacji opisuje się najczęściej określeniami typu “zadowalający”, “średni”, “zły”, “awaryjny”. Protokół przeglądu powinien zawierać także wnioski i zalecenia, na przykład dotyczące konserwacji, naprawy bieżącej, bezpiecznego użytkowania.

Do dokumentu dołącza się również dokumentację fotograficzną, która obrazuje stan instalacji. Pod protokołem podpisuje się osoba dokonująca przeglądu i właściciel/zarządca nieruchomości.    

przeglad-instalacji-wod-kan-wzor
Przegląd instalacji WOD-KAN - wzór
17