Przegląd roczny budynku – wzór

17 

Przegląd Roczny budynku ma na celu sprawdzenie, czy jego stan techniczny zapewnia możliwość właściwego użytkowania obiektu. Kontrola opiera się na sprawdzeniu elementów budynku oraz instalacji narażonych na działanie czynników środowiskowych, oraz zużywających się w procesie korzystania z nieruchomości. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór przeglądu rocznego budynku – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co obejmuje przegląd roczny budynku?

Za roczne przeglądy budynków odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Zgodnie z przepisami, raz w roku należy skontrolować stan techniczny:

 • elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, a także niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Nieco rzadziej, bo raz na pięć lat, kontroli podlegają dodatkowo:

 • stan techniczny oraz przydatność do użytkowania obiektu,
 • estetyka obiektu i jego otoczenia,
 • instalacja elektryczna i piorunochronna.

Wzór przeglądu rocznego budynku podpowiada, jakich części obiektu dotyczy przegląd oraz co należy w ramach takiego przeglądu skontrolować. Warto więc wykorzystać go zarówno podczas kontroli, jak i przy sporządzaniu protokołu z przeglądu. 

Jakie elementy obejmuje przegląd roczny budynku?

Przykładowy przegląd roczny budynku może obejmować następujące elementy obiektu:

 • fundamenty,
 • izolacje,
 • ściany konstrukcyjne,
 • stropy,
 • balkony, 
 • przewody wentylacyjne,
 • ściany działowe,
 • dach,
 • więźbę dachową,
 • tynki,
 • okładziny wewnętrzne,
 • obróbki blacharskie,
 • kanalizację deszczową,
 • balustrady,
 • instalację c.o.
 • instalację gazową,
 • instalację wody zimnej,
 • instalacje wody ciepłej,
 • kanalizację,
 • stolarkę okienną,
 • stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną,
 • pokrycie dachowe,
 • malowanie tynków,
 • podłogi i posadzki,
 • instalację elektryczną,
 • systemy alarmowe,
 • instalację uziemiającą.

W każdym protokole przeglądu rocznego budynku ujmuje się także podstawowe informacje o kontrolowanym obiekcie oraz o osobie przeprowadzającej kontrolę. Konieczne jest zatem określenie adresu nieruchomości, jej rodzaju, powierzchni, a także daty poprzedniej i kolejnej kontroli. 

protokol-przeglad-roczny-budynku-wzor
Przegląd roczny budynku - wzór
17