Oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej jest potrzebne po to, aby inwestor mógł zgłosić budynek do odbioru. Taki dokument należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Pismo potwierdza, że instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i warunkami przyłącza. Jak powinno wyglądać oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej i kto może je podpisać?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór oświadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznej, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak wygląda odbiór instalacji elektrycznej?

Odbiór instalacji elektrycznej jest szczególnie ważny, ponieważ jej prawidłowe wykonanie i działanie gwarantuje ochronę przed awariami, przepięciami, niszczeniem sprzętów domowych czy pożarem. Aby uzyskać odbiór instalacji elektrycznej, trzeba dopilnować, by była ona w idealnym stanie – prawidłowo wykonana i sprawna. 

Podczas odbioru instalacji sprawdzane są następujące kwestie:

 • ilość punktów elektrycznych (czy jest zgodna ze schematem i projektem), 
 • lokalizacja punktów elektrycznych,
 • wysokość punktów elektrycznych,
 • poprawność liniowa instalacji,
 • sposób ułożenia przewodów,
 • rodzaj i poziom zabezpieczeń IP w gniazdkach elektrycznych,
 • specyfikacja bezpieczników,
 • rodzaj i materiał przewodów, 
 • lokalizacja skrzynki elektrycznej,
 • pomiary wyłącznika różnicowoprądowego,
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów.

Odbiór obejmuje również różne pomiary, w tym pomiar wyłącznika różnicowoprądowego czy rezystancji izolacji przewodów. Elektryk powinien sprawdzić poprawność uziemienia, ciągłość przewodów ochronnych i sposób działania skrzynki z bezpiecznikami. Jeśli „badanie” daje wynik pomyślny, podpisywany jest protokół odbioru instalacji elektrycznej.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej oraz oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej to dokumenty niezbędne do odbioru nowego domu lub remontowanego budynku. Taki protokół zawiera między innymi:

 • dane właściciela nieruchomości, 
 • oznaczenie nieruchomości,
 • dane elektryka wraz z jego pieczątką i podpisem,
 • opis instalacji,
 • podpis odbiorcy.

Co ważne, dokumenty może sporządzać jedynie elektryk z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi z grupy G1.

Co to jest oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej?

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej to nic innego, jak dokument, który potwierdza prawidłowość wykonania instalacji elektrycznej. Podpisać go może tylko certyfikowany elektryk. Odpowiednio sporządzone pismo jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie danego budynku. 

Oświadczenie elektryka o instalacji wykonanej zgodnie z przepisami powinno zawierać między innymi:

 • podpis elektryka,
 • pieczęć elektryka,
 • dane nieruchomości,
 • dane właściciela budynku,
 • adres budynku.

Wydanie takiego oświadczenia oznacza, że wykonane zostały oględziny i pomiary, potwierdzające prawidłowość wykonania instalacji. Poza tym, dokument informuje, że instalacja nadaje się do użytkowania, jest zgodna z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami. 

W piśmie elektryk zawiera dwa kluczowe oświadczenia:

 1. Oświadczenie o posiadaniu ważnych uprawnień (przez elektryka) do dokonania odbioru instalacji – potwierdzają jego wiedzę, umiejętność dokonywania pomiarów, kwalifikacje potrzebne do wystawiania oświadczeń.
 2. Oświadczenie o tym, że instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z:
 • obowiązującymi przepisami,
 • zasadami wiedzy technicznej, 
 • warunkami przyłączenia.

Podpisując oświadczenie, elektryk deklaruje, że domowa instalacja elektryczna znajduje się w takim stanie technicznym instalacji odbiorczej, że można bezpiecznie podłączyć ją pod napięcie – na jego odpowiedzialność.

Do przygotowania takiego dokumentu warto wykorzystać uniwersalny wzór oświadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznej. Podpisany i opatrzony pieczątką druk można przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Będzie to jeden z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Kto może wystawić oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej?

Jak zostało wspomniane, nie każdy elektryk może wykonać odbiór instalacji elektrycznej i wystawić inwestorowi oświadczenie o instalacji elektrycznej. Niektóre elementy instalacji elektrycznej w budynku ma prawo wykonać elektryk bez wymaganego certyfikatu lub nawet jego pomocnicy. Jednak prace „poważniejsze” musi wykonywać osoba z uprawnieniami. 

Podobnie jest z wystawieniem oświadczenia, które inwestor przedstawi potem inspektorowi nadzoru budowlanego. Taki dokument będzie ważny tylko wtedy, kiedy podpisze go elektryk certyfikowany – posiadający ważny certyfikat kwalifikacyjny grupy G1.

Należy wiedzieć, że o tym, kto może wystawić protokół odbioru instalacji elektrycznej, również decyduje prawo budowlane. Rygorystyczne wymogi związane są przede wszystkim z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynku. Odbioru nie może dokonać osoba, która nie ma odpowiedniej wiedzy, czy też nie potrafi obsłużyć przyrządów pomiarowych.

Do odbioru instalacji warto wynająć fachowca, który ma uprawnienia pozwalające mu wykonywać samodzielnie prace z danej specjalizacji (SEP-y). Do dokonania odbioru i pomiarów instalacji uprawniony jest jedynie elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi i kontrolno-pomiarowymi (tak zwana kategoria „E”) oraz elektryk z uprawnieniami do sporządzania protokołów (kategoria „D”).

Czy istnieje jeden obowiązujący wzór protokołu odbioru?

Warto pamiętać, że zarówno oświadczenie o poprawności wykonania instalacji elektrycznej, jak i protokół odbioru instalacji elektrycznej mogą nieco różnić się od siebie, ponieważ nie istnieje żaden odgórnie obowiązujący wzór takich dokumentów. Elektryk może przyjść na odbiór z własnym drukiem do wypełnienia, może też skorzystać ze wzoru uwzględnionego w dzienniku budowy.

Nie ma to większego znaczenia, ponieważ pismo zawsze zawiera te same kluczowe dane i oświadczenia. Najważniejszymi elementami oświadczenia i protokołu są natomiast dane, podpis i pieczątka elektryka. 

Co zaś w przypadku, kiedy sprawdzenie instalacji elektrycznej prowadzi do wykrycia usterki? W takich okolicznościach konieczne będzie jej usunięcie, zanim elektryk podpisze protokół odbioru instalacji elektrycznej.

Warto pamiętać, że taka czynność to nie tylko formalność – sprawdzenie instalacji ma zagwarantować domownikom bezpieczeństwo. Z tego względu do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołącza się protokoły badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Oświadczenie o gotowości instalacji elektrycznej – podsumowanie

Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej jest jednym z ważniejszych dokumentów, jakie inwestor musi zgromadzić do odbioru budynku.

Aby elektryk mógł wydać takie oświadczenie, instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii elektrycznej musi spełniać wszelkie wymogi, czyli powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującym prawem i widzą techniczną.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy wzór oświadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznej, który pobierzesz na samej górze strony.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej – wzór

 1. Krzysztof Gołuchowski

  Polecam, nie było problemów ani z pobraniem pisma ani z jego uzupełnieniem 🙂

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za opinię!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-elektryka-o-wykonaniu-instalacji-elektrycznej-wzor
Oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej - wzór
17