Odszkodowanie od Energetyki za uszkodzony sprzęt wzór

17 

Jak napisać odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt? Do uszkodzenia sprzętu RTV i AGD może dojść na skutek tak zwanego przepięcia, czyli chwilowego skoku napięcia w gniazdku elektrycznym.

Chociaż nowoczesne urządzenia często są zabezpieczone na taką ewentualność, to nie jest to standardem. Jeśli sprzęt zostanie zniszczony w wyniku przepięcia, właścicielowi powinno należeć się odszkodowanie. Jak złożyć wniosek o jego wypłatę?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

.

Czym jest przepięcie?

Standardowo, domowa sieć elektryczna znajduje się pod stałym napięciem 230 V. Czasami dochodzi jednak do chwilowego skoku napięcia w gniazdku elektrycznym, co określa się mianem przepięcia. 

Przyczyna przepięcia może być zewnętrzna lub wewnętrzna. Jeśli chodzi o przyczyny wewnętrzne przepięcia, to najczęściej wiążą się one ze zwarciem czy wyłączeniem obciążeń. Z kolei za zewnętrzne przepięcia odpowiadają wyładowania towarzyszące burzom oraz fale radiowe.  

W większości przypadków przepięcie elektryczne jest krótkotrwałe, przejściowe. Jednak z powodu błędów leżących po stronie dostawcy energii może dojść także do przepięcia długotrwałego, które odpowiada za uszkodzenia urządzeń RTV i AGD (tych, które są akurat podłączone do gniazdka).

W takiej sytuacji właścicielowi zniszczonych urządzeń należy się odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt lub odszkodowanie wypłacane na podstawie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie od dostawcy energii

Odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu przez przepięcie powinno zostać wypłacone przez każdego dostawcę energii elektrycznej. Warto mieć jednak na uwadze, że takie odszkodowanie nie zostanie wypłacone zbyt szybko.

Wynika to z procedur, które mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. W interesie dostawcy energii jest wykazanie, że do uszkodzenia sprzętu, a także do samego przepięcia doszło z winy klienta.

Jeśli operator odmówi wypłaty odszkodowania, od jego decyzji można się odwołać. Natomiast gdy również odwołanie okaże się nieskuteczne, klient może wystąpić na drogę sądową. Zupełnie innym rozwiązaniem jest zaś skierowanie wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za przepięcie z polisy ubezpieczeniowej

Większość ubezpieczeń nieruchomości ma w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wzmianki na temat przepięcia, choć przepięcie to może być nieco inaczej definiowane.

Część firm wypłaca odszkodowanie za każde krótkotrwałe podwyższenie napięcia prądu, część uznaje jedynie przepięcia spowodowane wyładowaniami w trakcie burz, a jeszcze inne towarzystwa ubezpieczeniowe uznają wszystkie przepięcia powstałe z przyczyn innych niż uderzenie pioruna.

Czasami ubezpieczenie od przepięcia trzeba wykupić osobno, jako rozszerzenie do ubezpieczenia nieruchomości. W ramach takiej dodatkowej polisy można nawet wyszczególnić, jaki sprzęt będzie chroniony na taką ewentualność. Zwykle są to urządzenia AGD, komputery, sprzęt audiowizualny czy fotograficzny.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzone sprzęty?

Niezależnie od tego, na jakiej podstawie poszkodowany będzie dochodził swoich roszczeń, nigdy nie otrzyma odszkodowania automatycznie. Musi więc złożyć podanie o wypłatę odszkodowania za uszkodzone sprzęty odpowiednio do swojego operatora lub do firmy ubezpieczeniowej, w której wykupił polisę. 

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem w sieci energetycznej musi wskazywać podmiot odpowiedzialny za zniszczenie sprzętu RTV czy AGD. Pismo powinno uwzględniać:

  • dane adresata,
  • dane właściciela sprzętu,
  • opis uszkodzeń,
  • wysokość poniesionej straty.

Co ważne, należy mieć na uwadze, że odszkodowanie za spalony w wyniku przepięcia sprzęt będzie należało się właścicielowi urządzeń pod warunkiem, że udowodni on, iż przyczyną ich uszkodzenia było przepięcie.

A jak udowodnić przepięcie? Z pewnością niewystarczające będzie tutaj złożenie oświadczenia przez właściciela urządzeń (ewentualnie oświadczenie elektryka o przepięciu). Z uszkodzonym sprzętem należy udać się do profesjonalnego serwisu, który wyda odpowiednie zaświadczenie, czyli ekspertyzę ze wskazaniem przyczyny powstania uszkodzeń.

Taki dokument powinien zawierać również dodatkowe informacje dotyczące zakresu awarii, wielkości szkody czy szacowanych kosztów naprawy. Pomocne może okazać się także oświadczenie elektryka o przepięciu. Wszystkie dokumenty wystawione przez uprawnione podmioty będą stanowiły wartościowy materiał dowodowy dla osoby ubiegającej się o odszkodowanie. 

Co zrobić z uszkodzonym sprzętem po przepięciu?

Po dostarczeniu uszkodzonych urządzeń do serwisu fachowcy powinni określić:

  • czy urządzenia da się naprawić,
  • ile będzie kosztowała naprawa,
  • czy naprawa jest opłacalna,
  • ile wart jest sprzęt, którego nie da się naprawić (kwota odpowiada wartości odszkodowania).

Po otrzymaniu takich informacji i złożeniu wniosku o odszkodowanie nie można jeszcze oddawać urządzeń do naprawy czy pozbywać się ich w ramach sprzedaży. Konieczne jest oczekiwanie na pozytywną decyzję ubezpieczyciela lub dostawcy energii. Po jej otrzymaniu można oddać sprzęt do serwisu, pamiętając o zachowaniu dokumentów, które stanowią dowód na poniesione koszty naprawy (faktury, rachunki).

Jak uniknąć uszkodzenia sprzętu na skutek przepięcia?

Przepięcie prądu jest zjawiskiem nieoczekiwanym, nagłym i krótkotrwałym. Niełatwo jest uchronić przed nim posiadane urządzenia. Można jednak zminimalizować ryzyko między innymi poprzez odłączanie od źródła zasilania sprzętów, które nie są akurat używane. 

Takie działanie zalecane jest w szczególności podczas burzy. W tym czasie najlepiej odłączyć z gniazdka wszystkie urządzenia. O przepięciu mogą świadczyć iskry w gniazdkach elektrycznych. Jeśli je zauważymy, należy niezwłocznie odłączyć przewody od źródła zasilania. 

Zastosować można także specjalną ochronę przeciwprzepięciową, czyli urządzenia ochronne, które stosuje się wewnątrz instalacji. Ich celem jest zabezpieczenie przed przepięciami całej instalacji i urządzeń do niej podłączonych.

W każdym domu jednorodzinnym powinny znajdować się ograniczniki typu B i C – pierwszy chroni instalację przed uderzeniem pioruna, drugi ma za zadanie zabezpieczyć urządzenia przed krótkotrwałymi przepięciami o niewielkim skoku napięcia.

Podsumowanie artykułu

Jako konsumenci mamy pełne prawo by domagać się od dostawcy energii elektrycznej odszkodowania za uszkodzony w wyniku przepięcia sprzęt AGD i RTV. Oprócz tego konsumenci mają także prawo domagać się bonifikaty za przerwy w dostawie prądu, szczególnie jeśli przerwa w dostawie energii elektrycznej była długotrwała.

Jeśli chodzi o uszkodzony sprzęt wzór odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt powinien spełniać wszystkie formalne wymagania, aby pismo zostało rozpatrzone przez dostawcę prądu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór o odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt, który pobierzesz na górze strony.

Dochodzić odszkodowania można za wszystkie sprzęty, jakie uległy uszkodzeniu przez przepięcie elektryczne w instalacji elektrycznej.

Oczywiście operator energetyczny, aby odeprzeć nasze roszczenie, będzie musiał wykazać, że przepięcie elektryczne miało miejsce z naszej winy, a nie ze strony dostawcy energii.

Podsumowując: zniszczony sprzęt elektroniczny przez przepięcie elektryczne w sieci elektrycznej to duża finansowa strata dla konsumenta, gdyż jako wiadomo, sprzęt elektroniczny nie należy do tanich, dlatego zawsze warto starać się o odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt.

Jeśli dostawca energii twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone urządzenia, a awaria sieci energetycznej (przepięcie) wystąpiła z przyczyn niezależnych od dostawcy prądu (z przyczyn siły wyższej), możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o odszkodowanie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odszkodowanie od Energetyki za uszkodzony sprzęt wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odszkodowanie-od-energetyki-za-uszkodzony-sprzet-wzor
Odszkodowanie od Energetyki za uszkodzony sprzęt wzór
17