Protokół z posiedzenia zarządu – wzór

17 

Jak napisać protokół z posiedzenia zarządu? Posiedzenie zarządu spółki jest co do zasady organizowane w celu podjęcia uchwał w sprawach przekraczający zakres zwykłego zarządu. Powinno zostać one zaprotokołowane w sposób określony przez Kodeks spółek handlowych.

W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają podjęcia stosownej uchwały przez zarząd spółki.

Zwołanie posiedzenia i powzięcie uchwały jest niekiedy konieczne też w odniesieniu do czynności zwykłych – gdy choć jeden z członków zarządu sprzeciwia się sposobowi prowadzenia określonej sprawy.

Aby uchwała zarządu została podjęta, musi się za nią opowiedzieć ponad połowa członków biorących udział w głosowaniu, przy czym wstrzymanie się od głosu uznawane jest za sprzeciw.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór protokołu z posiedzenia zarządu, który możesz pobrać poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Zgromadzenie członków zarządu wymaga odpowiedniego zwołania. Kwestia ta nie została uregulowana prawnie, dlatego do zawiadomienia wszystkich członków można wykorzystać dowolną metodę.

Niemniej jednak warto zadbać o to, by była ona możliwa do udowodnienia w razie ewentualnego procesu. W zawiadomieniu takim musi się przede wszystkim znaleźć informacja o dacie i godzinie zgromadzenia.

Choć rozstrzygnięcia w tej sprawie są różne, to w jego treści warto zawrzeć również planowany porządek obrad. Zwyczajowo zawiadomienie o posiedzeniu zarządu należy do kompetencji prezesa zarządu, przy czym umowa spółki może stanowić w tej kwestii inaczej.

Zgodnie z art.  2081 k.s.h. uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.

W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Dokument podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół z posiedzenia zarządu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

protokol-z-posiedzenia-zarzadu-wzor
Protokół z posiedzenia zarządu - wzór
17