Protokół z przeglądu urządzenia – wzór

17 

Przegląd Techniczny urządzenia ma na celu zagwarantowanie bezpiecznego funkcjonowania tego urządzenia. Obejmuje on badania, próby, techniczne, a także tworzenie protokołów, które dokumentują ocenę stanu technicznego przedmiotu kontroli. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu z przeglądu urządzenia – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakich urządzeń dotyczy protokół z przeglądu urządzenia?

Wzór przykładowego protokołu z przeglądu urządzenia może zostać wykorzystany przy przeglądzie takich urządzeń jak:

 • urządzenia ciśnieniowe: kotły parowe, zbiorniki na gaz, szybkowary ciśnieniowe, rurociągi,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i o nadciśnieniu, zbiorniki do przewozu niebezpiecznych materiałów,
 • pojemniki do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • urządzenia podające ładunki, załadowcze, wyładowcze, służące do napełniania, opróżniania zbiorników do transportu,
 • maszyny do przemieszczania ludzi lub ładunków, jak windy, ruchome schody, podesty, podnośniki, 
 • przenośniki o ruchu obrotowym,
 • wypornice, 
 • układnice torów i inne.

Dokładną listę urządzeń podlegających przeglądowi technicznemu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Co powinien zawierać protokół przeglądu technicznego urządzenia?

Przykładowy protokół przeglądu technicznego urządzenia musi zawierać kilka kluczowych elementów formalnych. Poza wynikami oględzin, przeprowadzonych pomiarów, badań, testów, czy prób, zawsze należy uwzględnić w nim:

 • oznaczenie urządzenia podlegającego kontroli, 
 • dane osoby przeprowadzającej kontrolę, 
 • datę kontroli,
 • datę kontroli poprzedniej i kolejnej,
 • rok produkcji/nabycia urządzenia,
 • wartość urządzenia,
 • stopień zużycia poszczególnych elementów urządzenia,
 • opis ewentualnych wad, uszkodzeń, 
 • wnioski z kontroli, czyli zalecenia dotyczące dalszego użytkowania urządzenia. 

Przegląd Techniczny urządzeń jest prowadzony po to, aby można było ocenić stan techniczny danego przedmiotu i wskazać, czy dalsze korzystanie z niego jest bezpieczne. Protokół może zawierać zatem sugestie niezbędnych napraw, a także wskazówki dotyczące konserwacji i bezpiecznego użytkowania urządzenia. 

protokol-z-przegladu-urzadzenia-wzor
Protokół z przeglądu urządzenia - wzór
17