Protokół stanu technicznego sprzętu – wzór

17 

Protokół stanu technicznego sprzętu dotyczy oceny stanu technicznego na przykład maszyn. Kontrola stanu technicznego sprzętu wymaga przeprowadzenia szczegółowych oględzin, wykonania testów i badań (np. poziomu hałasu) oraz wykonania próby działania. Z oceny stanu technicznego sporządza się protokół stanu technicznego sprzętu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu stanu technicznego sprzętu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest ocena stanu technicznego sprzętu?

Wzór protokołu stanu technicznego sprzętu może zostać wykorzystany przy ocenie stanu technicznego maszyny, czyli przy określeniu jej stopnia zdolności do dalszego wykonywania tych zadań, do których sprzęt jest przeznaczony. Stopień zużycia maszyny wiąże się ze zużyciem jej poszczególnych elementów.

Natomiast stan techniczny sprzętu można określać:

 • poziomem zdatności, 
 • poziomem zużycia technicznego, 
 • poziomem zużycia fizycznego.

Przykładowy protokół stanu technicznego sprzętu powinien opisywać rzeczywisty stan techniczny i aktualne właściwości użytkowe przedmiotu, a także stopień utraty wartości maszyny.

Co należy uwzględnić w protokole stanu technicznego sprzętu?

Do przygotowania oceny stanu technicznego warto użyć sprawdzonego wzoru protokołu stanu technicznego sprzętu, który uwzględnia:

 • kompletność maszyny,
 • zakres wyposażenia dodatkowego,
 • dane eksploatacyjne, jak czas eksploatacji, rodzaj oraz natężenie pracy,
 • przeprowadzone naprawy, modernizacje,
 • przeprowadzone czynności konserwacyjne,
 • przewidywany czas pozostały eksploatacji,
 • rodzaj zużycia elementów,
 • rodzaj i zakres uszkodzeń,
 • rodzaj i zakres niesprawności.

Każdy protokół stanu technicznego sprzętu musi zawierać też kilka standardowych elementów formalnych, jak oznaczenie kontrolowanego sprzętu, data dokonywania oceny stanu technicznego, czy dane osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli.

W dokumencie można uwzględnić także wnioski i zalecenia, na przykład dotyczące koniecznych napraw, ulepszeń, czynności konserwacyjnych, sposobu korzystania ze sprzętu. Warto również określić datę kolejnej kontroli, jeśli sprzęt może być w dalszym ciągu użytkowany w taki sam sposób. 

protokol-stanu-technicznego-sprzetu-wzor
Protokół stanu technicznego sprzętu - wzór
17