Ergo Hestia odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pismo o odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD RTV? Kupując urządzenia z kategorii RTV i AGD, konsument może wraz z nimi nabyć także polisę ubezpieczeniową, która zapewnia ochronę między innymi na wypadek kradzieży czy zdarzenia losowego.

Wiele osób za namową pracownika sklepu zgadza się na podpisanie takiej umowy ubezpieczeniowej, po czym stwierdza, że jednak wolałoby z niej zrezygnować ze względu na wysokie koszty takiego ubezpieczenia.

Czy da się zerwać umowę ubezpieczenia sprzętu? Oczywiście, że tak, wystarczy sporządzić stosowne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia sprzętu, którego wzór pobierzesz poniżej, klikając w poniższy przycisk:

Kupując ten dokument otrzymasz:

 • 2 wersje pisma do wyboru
 • Dokument z możliwością edycji
 • Dodatkowe pismo w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego można zawrzeć na własną rękę lub za pośrednictwem sklepu, w którym kupowane są dane urządzenia.

Przykładowo, sklep RTV Euro AGD jest pośrednikiem dla takich firm, jak Inter Partner Assistance czy Ergo Hestia. Nie oznacza to jednak, że umowy ubezpieczenia nie da się zawrzeć z tymi firmami samodzielnie.

Jako pośrednik dla Ergo Hestia czy Inter Partner Assistance RTV Euro AGD zachęca klientów do wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej między innymi na wypadek:

 • zdarzenia losowego, jak pożar, powódź, huragan,
 • kradzieży,
 • rabunku,
 • uszkodzenia mechanicznego.

Sklep oferuje także inne pakiety ochronne, obejmujące między innymi naprawę pogwarancyjną urządzeń. To, czy zawarcie umowy tego typu jest korzystne dla klienta, należy do kwestii spornych.

Jedno jest pewne: dodatkowe koszty ubezpieczenia mogą obciążać domowy budżet, dlatego warto pamiętać, że z polisy ubezpieczeniowej zawsze da się zrezygnować. Nie ma przy tym znaczenia, jaki powód do rezygnacji ma klient.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia sprzętu?

Odpowiedź na pytanie: “czy można zrezygnować z ubezpieczenia RTV Euro AGD?” jest twierdząca i sprowadza się do dwóch rozwiązań – odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy.

Informacje na temat możliwości odstąpienia od umowy powinny zostać zawarte w jej zapisach. Można też znaleźć je na stronie sklepu, stronie ubezpieczyciela czy choćby w kodeksie cywilnym. Warto przytoczyć tutaj treść art. 812 KC, w brzmieniu:

§  4.  Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§  5.  Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD w ERgo Hestia czy w dowolnej innej firmie ubezpieczeniowej możliwe jest zatem w przypadku umów zawartych na okres przekraczający 6 miesięcy.

Czas na odstąpienie od umowy to 30 dni, licząc od momentu, w którym konsument dowiedział się o takiej możliwości (o swoich prawach). Odstąpienie od umowy nie zwalnia jednak od obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w którym konsument korzystał z ochrony.

Kiedy zaś upłynie okres na odstąpienie od umowy ubezpieczenia  RTV Euro AGD, klient nadal może z niej zrezygnować. W tym celu musi jednak wypowiedzieć umowę.

Jeśli została ona zawarta na czas określony, konsument ma prawo złożyć wypowiedzenie w przypadkach wskazanych w ustawie lub z innych ważnych powodów wskazanych w samej umowie czy OWU. Natomiast umowę zawartą na czas nieokreślony może wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia sprzętu?

Wiele osób zastanawia się, jak zrezygnować z ubezpieczenia RTV Euro AGD. Należy pamiętać więc, że rezygnacja z polisy ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, z jaką firmą została zawarta, musi przyjmować formę pisemną. Dokument powinien uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane klienta/ubezpieczonego,
 • numer polisy (znajduje się na dokumencie ubezpieczenia),
 • dane firmy,
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy/o wypowiedzeniu umowy,
 • termin rozwiązania umowy,
 • podpis konsumenta.

Rezygnacja z ubezpieczenia Euro RTV AGD musi zostać dostarczona firmie ubezpieczeniowej. Klient może zatem przesłać ją pocztą, mailem, innym środkiem komunikacji przewidzianym w umowie, a także złożyć osobiście w jednej z siedzib czy też u przedstawiciela firmy.

Co ważne, jeśli klient rezygnuje z polisy po tym, jak opłacił składkę, może ubiegać się o częściowy zwrot poniesionych kosztów. W tym celu odpowiednią wzmiankę na ten temat powinien umieścić w swoim odstąpieniu od umowy.

Natomiast w sytuacji odwrotnej, jeśli składniki nie opłacił, powinien ją uregulować, ponieważ jak zostało wspomniane – rezygnacja nie zwalnia go z obowiązku poniesienia kosztów za ten okres ochrony, z którego zdążył już skorzystać.

W przypadku wypowiedzenia umowy, klienta może obowiązywać okres wypowiedzenia.

Oznacza to, że umowa ubezpieczeniowa nie zostanie rozwiązana w momencie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, lecz dopiero po upływie określonego w umowie czasu, na przykład jednego miesiąca. Za pozostały okres wypowiedzenia klient musi ponosić zatem odpowiednie opłaty.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia na sprzęt RTV i AGD?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to dobre rozwiązanie dla osób, które mogą pozwolić sobie na takie dodatkowe wydatki w domowym budżecie. Polisa na sprzęt RTV i AGD może bowiem zapewniać takim urządzeniom ochronę między innymi przed:

 • pożarem,
 • powodzią,
 • zalaniem,
 • kradzieżą z włamaniem,
 • kradzieżą zwykłą,
 • dewastacją,
 • wandalizmem,
 • rabunkiem,
 • przepięciem – na skutek uderzenia pioruna lub skoku napięcia w sieci.

Dobre polisy obejmują również home assistance, czyli usługi typu naprawa czy serwis pogwarancyjny, co szczególnie istotne w przypadku sprzętów takich jak pralka, lodówka, zmywarka czy laptop. Chociaż ubezpieczenie z pewnością stanowi wygodne rozwiązanie, warto pamiętać, że nie jest obowiązkowe i każdy klient w dowolnym czasie może z niego zrezygnować.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Ergo Hestia

Sprzęt kupowany w systemie ratalnym bardzo często łączony jest z ubezpieczeniem sprzętu w Ergo Hestia. Niestety jest to bardzo drogie ubezpieczenie, a klienci zakupujący sprzęt RTV AGD często dają się namówić na tego typu polisę.

Warto więc wiedzieć, że tego typu ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i nie ma nic wspólnego z przepisami ujętymi w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i Polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Na szczęście można odstąpić od umowy ubezpieczenia sprzętu przed końcem okresu ubezpieczenia, bez względu czy zakup był dokonany na firmę, czy osobę fizyczną. Co więcej, można zażądać zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Chcąc odstąpić od umowy ubezpieczenia, warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór pisma, które pobrać można na samej górze strony.

1 opinia dla Ergo Hestia odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD – wzór

 1. Emil Kobierski

  polecam pismo, warte zapłaconej ceny!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ergo-hestia-odstapienie-od-umowy-ubezpieczenia-sprzetu-agd-wzor
Ergo Hestia odstąpienie od umowy ubezpieczenia sprzętu AGD - wzór
17