Protokół z Rady Pedagogicznej w Przedszkolu – wzór

17 

Zebrania rady pedagogicznej w przedszkolu powinny być protokołowane i odpowiednio numerowane. Przygotowany protokół z rady pedagogicznej pozwala zapoznać z przyjętymi uchwałami wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówce. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protokłu z Rady Pedagogicznej w Przedszkolu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Jakie elementy musi zawierać protokół z rady pedagogicznej w przedszkolu?

Przepisy prawa powszechnego nie mówią, jak powinien wyglądać przykładowy protokół z rady pedagogicznej w przedszkolu. Zawartość takiego dokumentu musi określać więc regulamin rady pedagogicznej. Zasadniczo, protokoły uwzględniają natomiast:

 • miejsce i datę zebrania, 
 • listę obecności,
 • ustalenie ogólnej liczby uczestników zebrania, aby możliwe było stwierdzenie, że zebranie zostało zwołane zgodnie z regulaminem oraz że jest prawomocne – może podejmować uchwały,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 • odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 • omówienie punktów porządku obrad, 
 • dyskusja,
 • podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania,
 • wnioski,
 • rekomendacje,
 • inne sprawy,
 • załączniki do protokołu,
 • podpisy uczestników,
 • dane protokolanta.

Do opracowania protokołu warto zastosować gotowy do wypełnienia wzór protokołu z rady pedagogicznej w przedszkolu.

Jaką rolę pełni protokół z rady pedagogicznej w przedszkolu?

Należy widzieć, że protokół z rady pedagogicznej jest informacją publiczną. Dostępu do takiego dokumentu udziela się przede wszystkim nauczycielom. Zgodnie z przepisami, prawa wglądu do protokołów może żądać jednak każda osoba, nie tylko pracownik szkoły.

Jeśli więc rodzice chcą zapoznać się z protokołem zebrania, należy udostępnić im taki dokument. Przedszkole ma bowiem obowiązek udostępniania informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Natomiast zapoznanie się z treścią protokołu przez nauczycieli stanowi wręcz obowiązek – pedagodzy powinni przeczytać protokół i zgłosić ewentualne poprawki do jego treści, o czym informuje zwykle regulamin rady pedagogicznej. Dokument jest zatwierdzany na kolejnym zebraniu, dlatego powinien podlegać takiej formie kontroli. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół z Rady Pedagogicznej w Przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

protokol-z-rady-pedagogicznej-w-przedszkolu-wzor
Protokół z Rady Pedagogicznej w Przedszkolu - wzór
17