Wzór pisma do Dyrektora Zakładu Karnego o przeniesienie

17 

Wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego osadzony powinien kierować do dyrektora tego ZK, w którym aktualnie się znajduje. Pismo w takiej sprawie musi zostać starannie uzasadnione.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma do Dyrektora Zakładu Karnego o przeniesienie – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Na jakiej podstawie osadzony może zostać przeniesiony do innego zakładu karnego?

Wzór pisma do dyrektora zakładu karnego o przeniesienie został opracowany na podstawie art. 100 kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym skazany powinien odbywać karę w zakładzie karnym odpowiednim ze względu na rodzaj, typ i system wykonywania kary.

Jego ewentualne przeniesienie może odbyć się z uwagi na:

  • zmianę przeznaczenia zakładu karnego,
  • w celu zapewnienia odpowiednich warunków wykonywania kary,
  • zatrudnienie lub naukę,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • skierowanie do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla osób stwarzających poważne zagrożenie społeczne,
  • udział w czynności procesowej,
  • czynniki związane z bezpieczeństwem samego skazanego,
  • ważne sprawy rodzinne,
  • konieczność zapewniania bezpieczeństwa i porządku w zakładzie.

Wypełniając przykładowy wzór pisma do dyrektora zakładu karnego o przeniesienie, skazany może powołać się więc, na przykład, na fakt zatrudnienia, leczenia choroby przewlekłej, czy pobierania nauki.

Dopuszczalne jest także przeniesienie osadzonego ze względu na brak możliwości realizowania widzeń przez starszych/schorowanych/niepełnosprawnych członków rodziny. Decyzję w sprawie podejmuje jednak dyrektor ZK, a w przypadku świadków koronnych – Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Jak napisać wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego?

Przykładowe pismo do dyrektora zakładu karnego o przeniesienie musi spełniać pewne wymogi formalne. Należy uwzględnić w nim między innymi datę i miejsce sporządzenia, dane wnioskodawcy oraz uzasadnienie, z odniesieniem do podanych wyżej powodów przeniesienia.

Jak zostało wspomniane, szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku ma nawet ten osadzony, który powoła się na utrudniony kontakt z rodziną z powodu przebywania w zakładzie karnym znacznie oddalonym od jego stałego miejsca zamieszkania. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pisma do Dyrektora Zakładu Karnego o przeniesienie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-pisma-do-dyrektora-zakladu-karnego-o-przeniesienie
Wzór pisma do Dyrektora Zakładu Karnego o przeniesienie
17