Podanie o przyjęcie 2,5 latka do Przedszkola – wzór

17 

Dziecko w wieku 2,5 roku nie może skorzystać z rekrutacji do przedszkola, ale ma prawo zostać do niego przyjęte za zgodą dyrektora placówki. Z tego względu podanie o przyjęcie do przedszkola rodzice przygotowują samodzielnie, odpowiednio je uzasadniając. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór podania o przyjęcie 2,5 latka do przedszkola, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy podanie o przyjęcie 2,5 latka do przedszkola jest uzasadnione?

Rodzic może wykorzystać wzór podania o przyjęcie 2,5 latka do przedszkola, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami oraz gdy dziecko spełnia określone wymagania. Warunki przyjęcia 2,5 latka do przedszkola określają ich dyrektorzy.

Bardzo często kierujący taką placówką wymaga od przedszkolaka pewnego zakresu samodzielności. Dziecko powinno w dobrym stopniu komunikować się z dorosłymi, także w zakresie swoich potrzeb fizjologicznych.

Musi też być w stanie samodzielnie spożywać posiłki i samodzielnie się ubierać – ewentualnie z niewielką pomocą nauczyciela. 

Jak napisać podanie o przyjęcie 2,5 latka do przedszkola?

Pismo z prośbą o przyjęcie 2,5 latka do przedszkola należy zaadresować do dyrektora wybranej placówki. W dokumencie muszą pojawić się dane rodziców oraz samego dziecka, a także uzasadnienie prośby o przyjęcie, czyli podanie argumentów związanych na przykład z sytuacją rodzinną, czy zawodową rodziców.

Przykładowe uzasadnienie może odwoływać się do:

  • faktu świadczenia pracy przez rodziców,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • korzystnego wpływu przedszkola na dziecko,
  • atrakcyjnej oferty edukacyjnej przedszkola,
  • dogodnego położenia placówki, 
  • faktu uczęszczania przez rodzeństwo do tej samej placówki/szkoły obok.

Na potwierdzenie tych argumentów rodzic może zostać zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów, dlatego we wniosku należy uwzględniać jedynie informacje zgodne z prawdą. Decyzję w sprawie przyjęcia dyrektor podejmuje uznaniowo.

Możliwe zatem, że jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami, dziecko zostanie przyjęte do grupy 3-latków. W przypadku odmowy, rodzic powinien pamiętać o przysługującym mu prawie do wniesienia odwołania. 

podanie-o-przyjecie-25-latka-do-przedszkola-wzor
Podanie o przyjęcie 2,5 latka do Przedszkola - wzór
17