Wniosek o przejęcie opieki nad dzieckiem – wzór

17 

Wniosek o przejęcie opieki nad dzieckiem to inaczej wniosek o ustanowienie opieki prawnej. Pismo należy kierować do sądu rodzinnego w okręgu, w którym mieszka małoletni. Wniosek powinien wskazywać, kto ma zostać opiekunem prawnym dziecka. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o przejęcie opieki nad dzieckiem – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda przejęcie opieki nad dzieckiem?

Z przejęciem opieki nad dzieckiem można mieć do czynienia w różnych sytuacjach, między innymi wtedy, kiedy rodzice dziecka nie są pełnoletni lub gdy istnieją trwałe przyczyny uniemożliwiające im sprawowanie opieki nad dzieckiem.

O ustanowieniu prawnej opieki nad małoletnim może zadecydować jedynie sąd rodzinny. Objęcie opieki następuje poprzez złożenie przyrzeczenia przed sądem. Opiekun musi objąć swoje obowiązki niezwłocznie, a jednym z nich jest sporządzenie inwentarza majątku dziecka i przedstawienie go sądowi.

Wypełniając wzór wniosku o przejęcie opieki nad dzieckiem, należy pamiętać o precyzyjnym uargumentowaniu, dlaczego dana osoba ma zostać opiekunem prawnym dziecka. Opiekunem może być bowiem jedynie ktoś, kto spełnia określone wymagania, w tym posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nigdy nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej. 

Jak napisać wniosek o przejęcie opieki nad dzieckiem?

Wniosek o przejęcie opieki nad dzieckiem sporządza najczęściej członek rodziny małoletniego. Dokument można przygotować w oparciu o wzór wniosku o przejęcie opieki nad dzieckiem, który uwzględnia:

  • dane uczestników postępowania,
  • oznaczenie sądu,
  • uzasadnienie wniosku.

Przykładowy wniosek o przejęcie opieki nad dzieckiem uzupełnia się również o następujące załączniki:

  • oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka,
  • odpis postanowienia o pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej – jeśli takie orzeczono,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty stałej w wysokości 40 zł. 

Co ważne, aby pismo wywołało skutki prawne, należy podpisać czytelnie każdą stronę wniosku i złożyć go w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – tyle, ilu jest uczestników postępowania plus jeden dla sądu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o przejęcie opieki nad dzieckiem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przejecie-opieki-nad-dzieckiem-wzor
Wniosek o przejęcie opieki nad dzieckiem - wzór
17