Kategoria:

Prawo cywilne
Spis treści: StręczycielstwoKuplerstwoSutenerstwo Stręczycielstwo Nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji. Przestępstwo nakłaniania może mieć różne formy. Może to być naleganie, prośba, przekonywanie, obietnica korzyści. Generalnie chodzi tu o formy psychicznego oddziaływania na inną osobą po to, aby ją zdeterminować do określonego zachowania. Adwokaci podkreślają, że nie mamy do czynienia z karalnym nakłanianiem (stręczycielstwem), jeżeli jakaś...
Read More
Jednym z elementów, który należy udowodnić w sprawie cywilnej o odszkodowanie czy zadośćuczynienie jest wina. Przykładowa sytuacja Wyobraźmy sobie sytuację, że jedna firma A zleca drugiej firmie B na podstawie umowy czyszczenie powierzchni na zewnątrz firmy A. Dotyczy to także okresu zimy, aby firma B usuwała śnieg i lód, sprzątała parking i strony umówiły się,...
Read More
Spis treści: Co to jest wydziedziczenie?Wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia?Kto dziedziczy zamiast wydziedziczonego? Co to jest wydziedziczenie? Wydziedziczenie polega na pozbawieniu spadkobiercy przez spadkodawcę prawa do zachowku wskutek niegodnego zachowania. Chodzi tutaj o osoby najbliższe dla zmarłego (dziecka, wnuka, małżonka, rodziców). Wydziedziczając skutecznie – pozbawiamy te osoby tzw. minimum, jakie by im przysługiwało, gdyby nie wydziedziczenie, tj....
Read More
Zasiedzenie to sposób nabycia prawa na skutek nieprzerwanego posiadania rzeczy przez określony w ustawie czas. Po jakim czasie następuje zasiedzenie? Własność nieruchomości nabywa przez zasiedzenie osoba, która posiada nieruchomość jako posiadacz samoistny przez czas co najmniej 20 lat, jeśli uzyskała posiadanie w dobrej wierze. Jeśli posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze, nabywa własność nieruchomości przez zasiedzenie po upływie 30 lat nieprzerwanego...
Read More
Przedmiotem tego wpisu jest problematyka przestępstwa wyrębu drzewa w lesie (art. 290 Kodeksu karnego). Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież. Przedmiotem czynności wykonawczej jest drzewo rosnące w lesie. Las jest definiowany jako: 1) grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami...
Read More
Spis treści: Wycofanie pozwu rozwodowego – wzórWycofanie pozwu o alimenty – wzórWycofanie pozwu o zapłatę – wzórKiedy można wycofać pozew z sądu?Cofnięcie pozwu a koszty sądoweCo się dzieje na skutek cofnięcia pozwu? Wycofanie pozwu z sądu oznacza, że rezygnujemy z dalszego prowadzenia sprawy sądowej, którą wcześniej wszczęliśmy. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie pozwu, to postępowanie...
Read More
Spis treści: Czym jest zapis windykacyjny?W jakiej formie, czyli gdzie musi być sporządzony zapis windykacyjny?Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?Stwierdzenie w sądzie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego lub u notariuszaZapis windykacyjny a zachowek? Z dniem 23 października 2011 r. pojawiła się możliwość sporządzenia tzw. zapisu windykacyjnego. Przygotowany przeze mnie wzór zapisu windykacyjnego pobierzesz poniżej: Zapis windykacyjny...
Read More
Paserstwo to przestępstwo bezpośrednio zależne od zaistnienia innego przestępstwa przeciwko mieniu, w wyniku którego sprawca uzyskuje cudzą rzecz. Sprawcą paserstwa będzie ten, kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia. Paserstwo jest zatem przestępstwem wieloodmianowym, sprawca może się go dopuścić przez różnorakie...
Read More
Spis treści: Rażąca niewdzięcznośćOświadczenie o odwołaniu darowizny – wzórRażąca niewdzięczność przykładyCzym jest rażąca niewdzięczność, aby można było mówić o skutecznym odwołaniu darowizny?Gdy rażąca niewdzięczność dotyka innej osoby bliskiej darczyńcy?Skutek oświadczenia woli o odwołaniu darowizny?Rażącą niewdzięczność jak udowodnić Rażąca niewdzięczność Jak stanowi art. 898 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił...
Read More
Nierzadko zdarza się, że pozwany spełnia żądanie powoda już po wniesieniu pozwu (płaci oznaczoną kwotę pieniężną, wydaje nieruchomość w posiadanie powoda, składa oświadczenie woli o przeniesieniu własności). Spełniając żądanie powoda, pozwany przewiduje przegraną w procesie o zapłatę i chce uniknąć kosztów procesu i kosztów postępowania egzekucyjnego (kosztów związanych z wynagrodzeniem biegłego za sporządzenie opinii, kosztów...
Read More
Poniżej omówiona zostanie możliwość zmniejszenia zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego na przykładzie sytuacji, która wydarzyła się w jednej ze spraw sądowych. Ponieważ warto podkreślić, iż w pewnych szczególnych i wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest obniżenie należności z tytułu zachowku na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu zwłaszcza klauzuli zasad współżycia społecznego. Prawa uprawnionego...
Read More
Aby lepiej zrozumieć, kiedy się należy, a kiedy nie – odszkodowanie oraz zadośćuczynienie prześledźmy następującą sytuację, która była oceniana przez sąd. Warto poznać rozumowanie sądu i zrozumieć okoliczności decydujące o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności, o winie lub jej braku, o związku przyczynowym lub jego braku. O tym, jakie rozumowanie przeprowadza sąd i jakie dowody mają...
Read More
Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że strona przegrywająca sprawę nie jest w stanie ponieść czy tez zwrócić sądowi kosztów związanych z rozpoznawaniem sprawy cywilnej. W związku z tym warto wiedzieć, że nieuiszczone koszty sądowe orzeczone w postępowaniu cywilnym mogą być rozłożone na raty albo umorzone, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby...
Read More
Art. 175 Kodeksu cywilnego nakazuje do biegu terminu do zasiedzenia stosować odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń. To oznacza, że czasem dane przepisy należy stosować z odpowiednimi modyfikacjami, czasem wprost, a czasami stosować ich nie można. Nie ma jednak żadnych podstaw, by do biegu zasiedzenia nie można było stosować art. 123 Kodeksu cywilnego, zgodnie z...
Read More
W wypadku komunikacyjnym zginęła żona. Mąż doznał lekkich obrażeń. Sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo. Mąż po wypadku przebywał przez miesiąc czasu w szpitalu psychiatrycznym. Po wypadku mąż miał depresję, przeżył silny stres, nie mógł spać w nocy, miał obniżony nastrój psychiczny, stany przygnębienia, zaburzenia koncentracji, dolegliwości bólowe, dominowało u niego poczucie bezradności,...
Read More
Należy obowiązkowo złożyć wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżenia co do uchybień przepisom postępowania. Kiedy i jak? Od listopada 2019 roku istotnie zmieniły się przepisy postępowania cywilnego, w tym przepis nakazujący stronie wpisanie zastrzeżenia do protokołu rozprawy w ten sposób, że „Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do...
Read More
Spis treści: Zadośćuczynienie a odszkodowanie – różniceZadośćuczynienie – kto może żądać zapłaty?Pozew o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wzórPozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu wzórPozew o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wzórPozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wzórPozew o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu wzórPozew o zadośćuczynienie za błąd medyczny wzórPozew o zadośćuczynienie za straty...
Read More
Jakiej ochronie podlega nauczyciel? Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. W związku z tym zakres ochrony nauczyciela określają przepisy Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym uregulowane są w rozdziale XXIX kodeksu karnego –...
Read More
Spis treści: Co jest warunkiem koniecznym zaskarżenia wyroku cywilnego?Najpierw wniosek o uzasadnienie wyroku / postanowieniaWniosek o uzasadnienie wyroku – wzórGdy brak wniosku o uzasadnienie wyroku / postanowieniaOpłata od wniosku o uzasadnienie wyroku / postanowieniaTermin na złożenie apelacji cywilnejMożliwość wydłużenia terminu na sporządzenie apelacjiDo jakiego sądu wnosimy odwołanie?Warunki formalne apelacjiWartość przedmiotu zaskarżeniaApelacja wniesiona po terminieCo się...
Read More
Spis treści: Kiedy sąd dopuści dowód z opinii biegłego?Jak wygląda procedura powołania biegłego?Wniosek o powołanie biegłego wzórPrzykłady sprawy, w których powołanie biegłego jest zazwyczaj niezbędne?Jakie są zadania biegłego i zakres opinii?W jakich sytuacjach sąd dopuści dowód z opinii uzupełniającej albo z opinii innego biegłego?Czy w procesie cywilnym strony mogą wykorzystać opinię sporządzoną w innej sprawie?Czy...
Read More
1 5 6 7 8