Kategoria:

Ochrona dóbr osobistych
Spis treści: Co to jest nękanie?Zawiadomienie o przestępstwie nękania – wzór ogólnyJakie zachowania to stalking?Kiedy można oskarżyć o nękanie?Stalking procedura zgłoszeniaJak udowodnić uporczywe nękanie?Co grozi za nękanie?Na koniec Gdzie zgłosić uporczywe nękanie? Stalking, czyli nękanie, to problem, który przybiera na sile, a jednak nadal często jest bagatelizowany. Kłopotliwe bywa bowiem zarówno wykazanie, że sprawca dopuszcza...
Read More
Spis treści: Czym jest nękanie?Zawiadomienie o przestępstwie nękania – wzór ogólnyCyberstalkingJak zgłosić nękanie?Stalker a ofiaraUporczywość nękaniaTryb ścigania za nękanieNa koniec Kiedy można oskarżyć o nękanie? Nękanie to duży problem, który narasta, choć stale zbyt często jest ignorowany. Wiele osób nie ma świadomości, jakie zachowania można określić mianem nękania. Jeśli działania innej osoby wywołują niepokój, poczucie...
Read More
Główne przepisy brane pod uwagę w sprawie o ochronę dóbr osobistych Art. 23 Kodeksu cywilnego: Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 24 Kodeksu cywilnego §...
Read More
Spis treści: Wniosek o usunięcie danych osobowych – wzórCo wynika z przepisów odnośnie rozpowszechniania wizerunku?Co wynika np. z regulaminu Facebooka odnośnie wykorzystywania naszych zdjęć?Przykład bezpodstawności pozwu co do naruszenia wizerunku powodaZakaz ujawniania danych osoby, przeciwko której toczy się postępowanieJakie są możliwe roszczenia po opublikowaniu czyjegoś zdjęcia bez zgody?Co wynika z przepisów odnośnie rozpowszechniania wizerunku?Co wynika...
Read More