Wzór odwołania od oceny końcoworocznej

17 

O ocenie końcoworocznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia informują zarówno ucznia, jak i jego rodziców przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Odwołanie od takiej oceny rodzic lub uczeń pełnoletni może wnieść w formie i terminie określonym w statucie szkoły. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od oceny końcoworocznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Na czym polega odwołanie od oceny końcoworocznej?

Odwołanie od oceny końcoworocznej może sprowadzać się do:

  • wniesienia o umożliwienie podwyższenia oceny,
  • zgłoszenia zastrzeżeń co do ustalenia oceny końcoworocznej niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania takich ocen. 

Przed wypełnieniem wzoru odwołania od oceny końcoworocznej rodzice powinni dokładnie zapoznać się ze statutem placówki, który określa formę, termin i warunki wniesienia odwołania.

Najczęściej zastrzeżenia do oceny można zgłosić nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wniesienie odwołania, które jest uzasadnione – np. wskazuje na fakt ustalenia oceny niezgodnie z przepisami – zobowiązuje dyrektora do powołania komisji i przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości oraz umiejętności ucznia, a następnie ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej na zasadach opisanych w art. 44n ustawy o systemie oświaty.

Jak napisać odwołanie od oceny końcoworocznej?

Odwołanie od oceny rodzic lub uczeń pełnoletni mogą przygotować w oparciu o nasz wzór przykładowego odwołania od oceny rocznej. W piśmie należy podać między innymi dane ucznia, przyczyny wniesienia odwołania, a także oznaczenie kwestii, której odwołanie dotyczy.

Co ważne, jeśli autor odwołania zastrzeże w treści pisma, że uczeń nie podda się sprawdzianowi wiedzy i umiejętności, dyrektor będzie traktował takie pismo nie jako odwołanie, lecz jako skargę.

W odpowiedzi na nią pouczy rodzica/ucznia o możliwości wniesienia odwołania oraz o konsekwencjach przedłożenia takiego pisma, czyli o konieczności poddania się egzaminowi komisyjnemu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór odwołania od oceny końcoworocznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-odwolania-od-oceny-koncoworocznej
Wzór odwołania od oceny końcoworocznej
17