Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw – wzór

17 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor ustala długość przerw międzylekcyjnych po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw powinna zostać wyrażona na piśmie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opinii samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie znaczenie ma opinia samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw?

Dyrektor ma obowiązek zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw, a obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów wspomnianego rozporządzenia. Przykładowa opinia samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw może być jednak zarówno pozytywna, jak i negatywna – nie ma to wpływu na decyzję dyrektora.

Przepisy nie mówią bowiem, że opinia samorządu musi być pozytywna, aby ustalona długość przerw była zgodna z przepisami. Mimo to, zasięgnięcie opinii samorządu jest dla dyrektora obowiązkowe. Pominięcie tego kroku sprawia, że decyzja kierującego placówką jest nieważna. 

Jaka może być opinia samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw?

Do przygotowania opinii dot. długości przerw w szkole uczniowie mogą wykorzystać opracowany przez nas wzór opinii samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw. Należy pamiętać tutaj, że zgodnie z prawem dyrektor ma obowiązek zorganizować przerwy w szkole tak, aby umożliwić uczniom spożywanie posiłków.

Nie ma jednak prawnego obowiązku ustalania przerw trwających minimum 10 minut. Oznacza to, że przerwy 5-minutowe są zgodne z prawem. Jeśli zaś chodzi o przerwę obiadową, to ta powinna trwać co najmniej 20 minut.

Warto pamiętać również, że przerwa dla uczniów to także przerwa dla nauczycieli, czyli pracowników szkoły. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, osobie zatrudnionej przysługuje prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy w przypadku, gdy jej dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-samorzadu-uczniowskiego-w-sprawie-dlugosci-przerw-wzor
Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw - wzór
17