Cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela – wzór

17 

Cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela znajduje zastosowanie w stosunku do pedagogów odbywających staż na nauczyciela mianowanego na zasadach obowiązujących do 31 sierpnia 2022 roku. Pismo przygotowuje się natomiast w sytuacji, kiedy nauczyciel zmienia miejsce odbywania stażu – przenosi się do innej szkoły. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Ocena dorobku zawodowego a przeniesienie nauczyciela stażysty

Wzór cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela może zostać wykorzystany w stosunku do pedagoga, który przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale go nie uzyskał oraz zmienił miejsce zatrudnienia w trakcie odbywania stażu.

Takiej osobie można zaliczyć okres dotychczas odbytego stażu, jeśli:

  • uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego za dotychczas odbyty staż,
  • podjęła zatrudnienie w szkole w okresie maksymalnie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy.

Zatem wzór przykładowej cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela może zostać wykorzystany przez dyrektora w przypadku, kiedy nauczyciel dotychczas odbywający staż w jego szkole, przenosi się do innej placówki.

Warto pamiętać, że przy przeniesieniu nauczyciela mianowanego do innej szkoły dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego w ciągu 21 dni od dnia zmiany miejsca pracy. 

Jakie informacje powinna zawierać cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela?

Przykładowa cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Dyrektor sporządza ją na podstawie kryteriów oceny pracy nauczyciela, odnosząc się do takich kwestii jak:

  • poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć,
  • indywidualizowanie pracy z uczniem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca z innymi nauczycielami,
  • znajomość oraz stosowanie praw ucznia i praw dziecka,
  • dostosowywanie metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 
  • rozwój zawodowy nauczyciela i wiele innych. 

W dokumencie powinny pojawić się także podstawowe informacje na temat stażu, takie jak miejsce jego odbywania, czy czas trwania stażu oraz stanowisko zajmowane przez nauczyciela stażystę. 

czastkowa-ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor
Cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela - wzór
17