Oświadczenie głównego księgowego – wzór

17 

Oświadczenie głównego księgowego dotyczy spełniania wymogów i zobowiązań związanych z prowadzeniem księgowości, zgodnie z przepisami prawa. Dokument jest przygotowywany przez osobę obejmującą stanowisko głównego księgowego w firmie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór oświadczenia głównego księgowego – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak powinno wyglądać oświadczenie głównego księgowego?

Główny księgowy musi mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości. Ponieważ odpowiada on za prowadzenie księgowości w firmie, jego oświadczenie o spełnianiu wymogów niezbędnych do prowadzenia takiej księgowości zgodnie z prawem i standardami rachunkowości jest niezwykle istotne.

Przykładowe oświadczenie głównego księgowego może obejmować dodatkowo oświadczenie, że:

 • księgi rachunkowe firmy są prowadzone zgodnie z obowiązującym planem kont i zgodnie z zasadami sprawozdawczości finansowej,
 • przeprowadzane są regularne rozliczenia podatku dochodowego,
 • wymagane deklaracje podatkowe są składane w terminie,
 • przyjęte metody rachunkowe są zgodne z obowiązującymi standardami,
 • na bieżąco monitorowane są wyniki finansowe firmy,
 • księgowy dba o zachowanie poufności informacji finansowych firmy,
 • księgowy uczciwie prowadzi księgowość,
 • księgowy aktualizuje swoją wiedzę dotyczącą zmian w przepisach dotyczących rachunkowości i stosuje nowe przepisy,
 • księgowy jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań finansowych, które są rzetelne i kompleksowe,
 • księgowy przestrzega zasad etyki zawodowej dotyczących rachunkowości.

Oświadczenie głównego księgowego w służbie cywilnej

Wzór oświadczenia głównego księgowego może zostać wykorzystany także przez osoby zatrudniane w służbie cywilnej lub ubiegające się o zatrudnienie w służbie. Takie oświadczenie musi zawierać dodatkowo informacje na temat:

 • polskiego obywatelstwa,
 • zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie bycia skazanym prawomocnym wyrokiem między innymi za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe,
 • nie bycia skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie głównego księgowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-glownego-ksiegowego-wzor
Oświadczenie głównego księgowego - wzór
17