Upoważnienie do zastępowania głównego księgowego – wzór

17 

Upoważnienia do zastępowania głównego księgowego może udzielić jedynie kierownik jednostki, który powierza obowiązki głównego księgowego pracownikowi o odpowiednich kwalifikacjach. Jak napisać upoważnienie do zastępowania głównego księgowego, na przykład na czas urlopu wypoczynkowego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór upoważnienia do zastępowania głównego księgowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Po co sporządza się upoważnienie do zastępowania głównego księgowego?

Każdy pracownik ma prawo do urlopu – czy to wypoczynkowego, czy chorobowego. Ponieważ główny księgowy jest obarczony wieloma istotnymi obowiązkami, jego nieobecność w jednostce sprawia, że ta nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo.

Bez głównego księgowego nie można między innymi rejestrować operacji gospodarczych w księgach, czy wykonywać dyspozycji środkami pieniężnymi. Aby zadbać o płynność pracy jednostki, jej kierownik powinien w odpowiedni sposób zarządzać kadrą.

W przypadku nieobecności głównego księgowego może on stworzyć stanowisko jego zastępcy lub udzielić pełnomocnictwa do wykonywania zadań głównego księgowego innemu pracownikowi.

Co ważne, zastępcą głównego księgowego nie może być osoba bez odpowiednich kwalifikacji. Upoważnienia do wykonywania takich obowiązków można udzielić natomiast kilku osobom, odpowiednio do ich wiedzy i umiejętności.

Jak napisać upoważnienie do zastępowania głównego księgowego?

Do przygotowania pisemnego upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego można wykorzystać uniwersalny wzór upoważnienia do zastępowania głównego księgowego, pamiętając, że pełnomocnictwo:

  • może dotyczyć wszystkich lub wybranych obowiązków księgowego,
  • może upoważniać do dokonania jednej czynności,
  • może obowiązywać przez czas określony lub nieokreślony.

Przykładowe upoważnienie do zastępowania głównego księgowego, np. na czas urlopu, powinno zawierać między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane kierownika jednostki jako mocodawcy,
  • dane osoby upoważnionej,
  • wskazanie osoby głównego księgowego,
  • zakres pełnomocnictwa i termin jego obowiązywania.

Warto wspomnieć, że obowiązki głównego księgowego to między innymi prowadzenie rachunkowości, czy kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 

upowaznienie-do-zastepowania-glownego-ksiegowego-wzor
Upoważnienie do zastępowania głównego księgowego - wzór
17