Upoważnienie do rejestracji pojazdu wzór PDF DOC

17 

Właściciel pojazdu nie musi rejestrować go w wydziale komunikacji osobiście. Może wyznaczyć pełnomocnika, który zastąpi go w tym zadaniu, wykorzystując wzór wniosku i pełnomocnictwa do rejestracji samochodu. Takie upoważnienie do rejestracji pojazdu jest potrzebne również wtedy, kiedy pojazd ma więcej niż jednego właściciela. 

Rejestracja samochodu przez pełnomocnika wymaga uiszczenia opłaty, jeśli upoważnionym do rejestracji jest osoba inna niż osoba bliska, taka jak na przykład małżonek, dzieci czy rodzice. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. 

Warto pamiętać, że sam wniosek o rejestrację samochodu oraz pełnomocnictwo pisemne nie wystarczą, aby dopełnić formalności. Pełnomocnik musi udać się do urzędu również z takimi dokumentami jak własny dowód osobisty, umowa kupna sprzedaży pojazdu, umowa darowizny lub faktura VAT, dowód rejestracyjny, ważne badanie techniczne pojazdu, potwierdzenie wykupienia polisy OC, dowód uiszczenia opłat skarbowych, a także dowód opłacenia akcyzy, jeśli auto pochodzi z zagranicy. 

Gotowy wzór wniosku i pełnomocnictwa do rejestracji samochodu pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
upowaznienie-do-rejestracji-pojazdu-wzor-pdf-doc
Upoważnienie do rejestracji pojazdu wzór PDF DOC
17