Kategoria:

Policja
Spis treści: Co to jest nękanie?Zawiadomienie o przestępstwie nękania – wzór ogólnyJakie zachowania to stalking?Kiedy można oskarżyć o nękanie?Stalking procedura zgłoszeniaJak udowodnić uporczywe nękanie?Co grozi za nękanie?Na koniec Gdzie zgłosić uporczywe nękanie? Stalking, czyli nękanie, to problem, który przybiera na sile, a jednak nadal często jest bagatelizowany. Kłopotliwe bywa bowiem zarówno wykazanie, że sprawca dopuszcza...
Read More
We wpisie będzie mowa o zatrzymanie osoby, które jest połączone z czasowym pozbawieniem wolności. Nie dotyczy zatrzymania do rutynowej kontroli na drodze, po której następuje niezwłoczne umożliwienie osobie oddalenia się. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów...
Read More
Przeszukanie przez policję a zatrzymanie. Na początku podkreślam, że od przeszukania należy odróżnić zatrzymanie rzeczy. W wyniku przeszukania może dojść do zatrzymania rzeczy lub osoby, jednak nie musi. Tutaj omówione zostanie przeszukanie – tak abyś lepiej rozumiał, jakie warunki musza być spełnione, aby przebiegało ono zgodnie z prawem, i abyś mógł ocenić sytuację przeszukania, która została dokonana pod kątem jej...
Read More
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego, organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu. Zatem otrzymawszy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego miał...
Read More